Wszystkie

Pokaż artykuły

 • dla rodzica
 • wspieraj i inspiruj

Szkoła funkcjonalna, czyli jaka

Przestrzeń szkoły jest jednym z najważniejszych projektowanych środowisk materialnych, w jakich przebywa młody człowiek. Jej znaczenie jest jednak wciąż zbyt mało doceniane.

 • Nieoczywiste kompetencje XXI wieku
 • strefa inspiracji
 • wspieraj i inspiruj

Uczniu, jesteś dobry

W tornistrze można „znaleźć” nie tylko podręczniki, ale też kłopoty dziecka. Nie da się ich rozwiązać, podchodząc do edukacji w sposób: lekcja, dzwonek, do widzenia – mówi polonistka Anna Domagała-Trzebuchowska w rozmowie z Łukaszem Pilipem.

 • dla rodzica
 • wspieraj i inspiruj

Nowa szkoła, nowe role

Rodzice dzieci, które uczęszczają do nowej, zreformowanej szkoły, zderzają się z nieprzewidywalnymi skutkami tej zmiany. Od tego, w jaki sposób będą im towarzyszyć w nowych, nie zawsze idealnych warunkach do rozwoju, zależy, jak zachowają się dzieci.

 • dla rodzica
 • Nieoczywiste kompetencje XXI wieku
 • tajemnice mózgu dziecka
 • wspieraj i inspiruj

Sztuka patrzenia

Coraz częściej poznanie świata i komunikacja z nim odbywa się za pomocą obrazu. Wydaje się, że człowiek nabrał w tym wprawy. Sama intensywność kontaktu jednak nie wystarczy, żeby stać się biegłym odbiorcą lub skutecznym twórcą.

 • dla rodzica
 • wspieraj i inspiruj

Książka – ćwiczenie dla wyobraźni

Wbrew pozorom, książka ilustrowana jest bardziej wymagająca niż ta wypełniona jedynie tekstem. Jednak często rodzic jest skłonny uznać, że z obrazkiem dziecko sobie samo poradzi, bo „przecież widzi, co tam jest narysowane”. To niestety nieprawda.

 • dla rodzica
 • porady literackie
 • wspieraj i inspiruj

Więź dziecka z literaturą – wstęp do przyszłości

Czytanie nie ratuje życia, ale wpływa na jakość egzystencji. Na wczesnym etapie kontaktu z literaturą trudno tę wartość oszacować, potem jednak przekłada się ona bezpośrednio na poziom intelektualny i emocjonalny dorosłego człowieka oraz na jego miejsce w strukturze społecznej.

 • dla rodzica
 • porady literackie
 • programy edukacyjne
 • szkoła podstawowa

Pisanie jako zabawa językiem

Dzieci, szczególnie te młodsze, potrafią bawić się niemal wszystkim: patykiem, kawałkiem sznurka, pudełkiem z kartonu. Równeż… językiem. Warto świadomie wspierać ten rodzaj zabawy, bo od zabawy językiem do poważnej twórczości literackiej jest bliżej, niż się wydaje.

 • dla rodzica

Kryzys czwartoklasisty

Wyzwania, które pojawiają się w czwartej klasie, stanowią jeden z istotnych punktów zwrotnych w rozwoju dziecka-ucznia. Więcej przedmiotów, nowi nauczyciele, natłok spraw, stres. Jak sobie z tym poradzi, zależy od tego, ile dostanie empatii i wsparcia.

Oddaj głos dzieciom

Wielu pedagogów boi się, że jak nie będą mówić przez całą lekcję i zarzucać uczniów pytaniami, to zaczną źle pracować. Nieprawda. O tym, jak być dobrym wychowawcą, opowiada Anna Omilianowska.

 • tydzień dziecka

iGen w szkole

Najmłodsza grupa pokolenia Z – iGeneration – zaczęła poznawać świat, kiedy był już na nim iPhone. Dziś jej przedstawiciele mają już nawet 13-14 lat i są uczniami szkoły podstawowej. Co ich kształtuje? Jak utrzymać ich zainteresowanie i uwagę?

Jak budować dobre relacje nauczyciela i rodzica

Szkołę tworzą uczniowie, nauczyciele i rodzice. Dzieci odnoszą najwięcej korzyści, gdy dorośli ze sobą współpracują. Warto więc, żeby nauczyciele i rodzice umieli ze sobą konstruktywnie rozmawiać. Tylko jak to robić, gdy nie wszystko idzie po naszej myśli?

 • dla rodzica
 • tydzień dziecka

Jak działa pamięć. Udeptywanie ścieżek i chodzenie po śladach

Umysł może rejestrować nowe informację przez modyfikację zapisanych wcześniej danych i często tak robi. To dlatego uczenie się każdego kolejnego języka jest prostsze niż pierwszego. Jeśli więc uczeń chce łatwiej opanować materiał do sprawdzianu, nie powinien zamykać się w ścianach zadanego rozdziału.

Technologia w edukacji – na cyfrowym zakręcie

Spór o to, czy technologia cyfrowa zbawi edukację, czy ją zniszczy, nie ma sensu. Jest to po prostu kolejne narzędzie wymyślone przez człowieka i jako takie musi zostać odpowiednio zaprojektowane i zastosowane, żeby przynieść pożądane korzyści. Również w edukacji.

Mówić uczymy się razem

Dziecko rodzi się z predyspozycją do opanowania języka, ale to, jak się nim posługuje, zależy od jego najbliższego otoczenia – rodziny oraz pierwszych nauczycieli w przedszkolu i nauczaniu początkowym. O czym powinniśmy pamiętać i czego dopilnować, by najefektywniej zadbać o rozwój i poprawność mowy u dziecka?

Szkoła ma sens. Ale jaki?

Szkoła będzie dobrze służyć społeczeństwu i uczniom dopiero wtedy, gdy zaczniemy postrzegać ją jako jeden z elementów w systemie społeczno-ekonomicznym a kształcenie w niej jako fragment całościowego rozwoju człowieka.

Anatomia podręcznika

W obiegowej opinii podręcznik to po prostu książka, z której dzieci korzystają w szkole. Takie ujęcie, choć właściwe, zawiera tylko niewielką część prawdy. Aby rozmawiać o przydatności podręcznika, musimy odkryć jej trochę więcej.

Jak tworzyć materiały, które nie przeciążają uwagi?

Podręcznik nie służy tylko do czytania i oglądania. Przede wszystkim wspiera proces rozumienia i zapamiętywania. Używamy go, żeby się z niego nauczyć. A więc układ treści i reguły ich czytania muszą być jasne dla każdego ucznia – o tym, jak dobrze skonstruowana komunikacja zmniejsza obciążenie poznawcze i tym samym sprzyja uczeniu się, rozmawiają dr Mateusz Leszkowicz i Marcin Oleksak, specjaliści od procesów poznawczych.

 • tydzień dziecka

Zagubieni w szumie informacyjnym

Mimo, że mamy niemal nieograniczony dostęp do informacji na każdy temat, czujemy ciągły niedosyt. A nadmiar źródeł i informacji oraz ich jakość budzą w nas coraz więcej wątpliwości: czy to, co znajdujemy w różnych kanałach przekazu jest sprawdzone i wiarygodne? Jak odróżnić treści rzetelne, poparte wiedzą od tych wątpliwej jakości?

Człowiek potrzebny od zaraz

Szkoła to nie tylko nauka, egzaminy i oceny. Jej relacyjny i emocjonalny wymiar domaga się, by go docenić. I jest to najważniejsza lekcja, jaką dało nam zdalne nauczanie w czasie pandemii

Uczeń pod lupą

Tak, jak lekarz diagnozuje stan pacjenta przed podjęciem leczenia, tak nauczyciel diagnozuje stan wiedzy i umiejętności ucznia przed zaplanowaniem dalszych działań dydaktycznych. Co to jest diagnoza edukacyjna i czym różni się od zwykłego sprawdzianu?

Projekt: przygotowanie do życia

W polskich szkołach można znaleźć wiele przykładów zaangażowania nauczycieli i kreatywności uczniów, ich potrzeby rozwoju i działania. Szczególnie dobrze widać to podczas realizacji projektów edukacyjnych. O zaletach pracy projektowej w szkołach mówią Marta Florkiewicz-Borkowska i Małgorzata Jankowska, jurorki konkursu „Projektanci Edukacji”

Szkoła jak kopalnia

Kiedyś miałem bzika na punkcie stopni. Gdy jeszcze moi synowie byli uczniami, pytałem ich: „Jaką ocenę dostaliście?”. Ale od dziesięciu lat tego nie robię. Nie chcę presji i materializmu w edukacji. Zacząłem więc mówić: „Czego się dziś nauczyliście?”. Nawet jeśli opowiadali, że poznali kolegę, to bardzo dobrze! Bo dzień nie był stracony – mówi Artur Kowalski, dyrektor Zespołu Szkół w Prusinowicach