Wszystkie

Pokaż artykuły

System szkolnictwa i podstawy programowe w Ukrainie

Wraz z przyjęciem do szkoły uczniów z Ukrainy pojawiło się wiele pytań dotyczących różnic w systemie szkolnictwa i programach nauczania. Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje, które w liście skierowanym do dyrektorów szkół, nauczycieli, kuratorów oświaty i przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego przekazał minister Edukacji i Nauki.

Dostosowanie wymagań i kryteria oceniania na egzaminie ósmoklasisty

Przepisy i praktyka z uwzględnieniem dostosowań dla obcokrajowców w tym uchodźców wojennych z Ukrainy

[WEBINARIUM] System edukacji w Ukrainie

Webinarium poświęcone procesowi edukacyjnego, strukturze lekcji i systemowi oceniania w ukrainie, zorganizowane przez Centrum Kompetencji VULCAN.

Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole - aspekty prawne w teorii i praktyce

Spotkanie ma na celu przede wszystkim przybliżyć Państwu aktualnym stanem przepisów prawa regulujących przyjmowanie i funkcjonowanie dzieci i młodzieży z Ukrainy w polskiej szkole również w kontekście egzaminów i zbliżającego się zakończenia roku szkolnego.

Jak uczyć mówienia, czytania i pisania?

Jak uczyć mówienia, czytania i pisania? Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych, lekturowych oraz tworzenia tekstów w zakresie języka polskiego jako obcego u dzieci i młodzieży z Ukrainy.

Jak uczyć języka polskiego jako obcego (w pigułce) dzieci i młodzież z Ukrainy?

Rozwijanie sprawności mówienia, czytania i pisania – u dzieci i młodzieży.

Kształcenie, wychowanie i opieka nad uczniami z Ukrainy: ułatwienia w kolejnych obszarach

W dniu 11 kwietnia 2022 r. weszła w życie nowelizacja rozporządzenia MEiN w sprawie organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami będącymi obywatelami Ukrainy. Nowelizacji towarzyszy list Ministra do kuratorów, dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli jednostek samorządu – bo to ich znowelizowane rozporządzenia dotyczą najbardziej.  

Nauczanie dzieci i młodzieży posługujących się językami rosyjskim i ukraińskim

Webinarium poświęcone nauczaniu dzieci i młodzieży posługujących się językami rosyjskim i ukraińskim.

Organizacja nauki uczniów z Ukrainy: zmiany w przepisach i ułatwienia 

Ministerstwo Edukacji i Nauki podjęło działania mające na celu ułatwienie przyjmowania do polskich przedszkoli, szkół podstawowych i średnich uczniów z Ukrainy. Wprowadzono szereg zmian w stosownych przepisach i zaproponowano rozwiązania ważne z punktu widzenia organów prowadzących szkoły, placówek i kadry pedagogicznej. Poniżej omawiamy najważniejsze z tych ułatwień.  

Zadania związane z obecnością dzieci i uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych

Kształcenie, wychowanie, opieka - w dzisiejszym spotkaniu omówimy zadania związane z obecnością dzieci i uczniów z Ukrainy w placówkach oświatowych, z którymi spotkają się ich pracownicy.

[WEBINARIUM] Podstawy języka ukraińskiego dla nauczycieli – przydatne zwroty w pierwszych kontaktach z dzieckiem

Spotkanie z cyklu „Ukraińskie dzieci w polskiej szkole” – praktyczne informacje dla nauczycieli w pierwszych kontaktach z uczniami z Ukrainy. 

[WEBINARIUM] Uczeń z Ukrainy w polskiej szkole – aktualne zasady przyjmowania i organizowania nauki

Wraz z firmą Vulcan zapraszamy na spotkanie dyrektorów placówkek oświatowych, do których mogą uczęszczać dzieci i młodzież z Ukrainy w czasie trwania konfliktu zbrojnego. 

Trudne czasy tworzą silnych ludzi

Wartość każdego z nas mierzy się ilością dobra, radości, ciepła i autentycznej uwagi, które wnosimy do życia innych ludzi. Droga do zachowania równowagi prowadzi bowiem przez powrót do takiego pojmowania ludzkiej wartości. Szczególnie teraz mamy obowiązek nauczyć tego dzieci i młodzież. Nauka odbywa się poprzez wzorce. To trochę inna definicja nauczania. To również trochę inne wymagania wobec nauczyciela, który ma obowiązek najpierw zadbać o siebie.

Wspieranie dobrostanu dzieci w obliczu wojny w Ukrainie

Choć pandemia zahartowała nas wszystkich i przyzwyczaiła do radzenia sobie z niecodziennymi problemami, to od trzech tygodni dni jesteśmy świadkami sytuacji, która dotyka każdego z nas. Bardzo ważna część działań wspierających osoby uciekające przed wojną przypadła nauczycielom przedszkoli i szkół, do których placówek tymczasowo trafiać będą ukraińskie dzieci. W trakcie spotkania postaramy się odpowiedzieć na najważniejsze pytania, które w tej sytuacji stawia sobie wielu nauczycieli przedszkola i edukacji wczesnoszkolnej.

Atak na Ukrainę. Jak wspierać uczniów, budować relacje w klasach wielokulturowych oraz zapobiegać dyskryminacji

Rzeczywistość znów nas zaskoczyła. Jeszcze nie zdążyliśmy zamknąć poprzedniego kryzysu związanego z pandemią, a przed nami już stanęły następne potężne wyzwania: agresja Rosji na Ukrainę, wojna i konieczność wsparcia dzieci i młodzieży w radzeniu sobie z tą sytuacją.

Jakie materiały dydaktyczne dla uczniów z Ukrainy: wytyczne MEiN 

Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało list zawierający wytyczne dotyczące zakupu i wykorzystania materiałów dydaktycznych dla uczniów z Ukrainy uczących się w polskich placówkach oświatowych w klasach regularnych oraz w oddziałach przygotowawczych. Streszczamy najważniejsze informacje z tego dokumentu, które pomogą dyrektorom placówek zaopatrzyć się w brakujące podręczniki, a nauczycielom – zorganizować proces dydaktyczny dla uczniów ukraińskich.  

Nauczanie języka polskiego jako języka obcego: lista materiałów 

Na Zintegrowanej Platformie Edukacyjnej prowadzonej przez MEiN znalazła się lista rekomendowanych materiałów i publikacji towarzyszących ułatwiających nauczanie języka polskiego jako języka obcego. Rosnąca liczba uczniów z Ukrainy w polskich placówkach oświatowych sprawia, że takie materiały stają się niezbędne, aby pokonać barierę językową i rozpocząć wdrażanie dzieci ukraińskich w polski system oświaty. Należy mieć na uwadze, że niektóre z linkowanych poniżej materiałów były dotychczas wykorzystywane do edukacji polonijnej, która różni się w charakterze i założeniach od regularnej edukacji w polskich szkołach.  

Dostarczamy książki dla małych uchodźców 

Możliwość zagłębienia się w lekturze i obcowania z ulubionymi bohaterami literackimi to wytchnienie dla duszy – jakże potrzebne szczególnie najmłodszym uchodźcom z Ukrainy przybywającym do naszego kraju. Dlatego Nowa Era włącza się w akcję Fundacji Powszechnego Czytania mającą na celu dostarczenie ukraińskim dzieciom przebywającym w Polsce książek w ich ojczystym języku. 

Edukacja online w Ukrainie 

Ukraińskie Ministerstwo Oświaty i Edukacji ogłosiło listę szkół organizujących proces edukacyjny online w czasie wojny oraz platform internetowych wspomagających naukę. Po zapisaniu się do tych szkół i po zakończeniu zajęć uczniowie będą mogli otrzymać uznawane przez system ukraińskiej oświaty elektroniczne zaświadczenia o ukończeniu nauki w roku szkolnym 2022. Poniżej publikujemy najbardziej przydatne linki. 

Jak nauczać uczniów z Ukrainy, którzy mogą mieć za sobą traumatyczne przeżycia

Jesteśmy świadkami dwóch niezwykle trudnych sytuacji. Jedna to działania wojenne dziejące się za naszą granicą. Druga to sytuacja uchodźców, ich doświadczenia przeżywane w naszych miastach, na dworcach, w miejscach noclegowych i punktach recepcyjnych. W polskich szkołach jest coraz więcej uczniów z Ukrainy. Aby im pomóc w adaptacji, warto znać odpowiedzi na pytania: Co może się dziać z uczniami będącymi uchodźcami z Ukrainy? Jakie emocje mogą im towarzyszyć? Jak rozpoznać ostrą reakcję na stres? Na co zwracać uwagę i jak dostosowywać nauczanie? Czy to, czego doświadczają, jest już zespołem stresu pourazowego (PTSD)?  

Jak wspierać rówieśników z Ukrainy trafiających do polskich szkół

Możliwe, że do twojej szkoły już zostali przyjęci uczniowie z Ukrainy. Jeśli nie, to niewykluczone, że mogą się wkrótce pojawić. Jeszcze nie wiesz, co o tym myśleć, nie masz pewności, jak się z tym wszystkim czujesz, a tym bardziej – jak się w tej sytuacji zachować. 

Oddziały przygotowawcze dla uczniów z Ukrainy: najważniejsze informacje

Tworzenie oddziałów przygotowawczych to pomysł MEiN na wdrożenie uczniów z Ukrainy w polski system edukacji. Na stronie ministerstwa pojawiły się już wytyczne dotyczące tworzenia takich oddziałów. Podsumowujemy najważniejsze zawarte tam informacje.  

Czy możemy się porozumieć się i współdziałać, jeśli należymy do różnych narodów i mówimy różnymi językami 

Od trzech lat żyjemy w świecie, na który składają się zmienność, niepewność, złożoność i niejednoznaczność. To najbardziej stałe elementy naszej codzienności. Wciąż borykamy się z pandemią COVID-19 i chociaż etap ostrego stresu związanego z pojawieniem się na świecie tej choroby mamy już za sobą (nie da się bowiem funkcjonować w stanie permanentnego zagrożenia), to trudno mówić o pełnym przystosowaniu, a co dopiero – komforcie i poczuciu bezpieczeństwa. Teraz do czynników składających się na codzienny stres i niepewność doszedł jeszcze jeden, potężny i nagły: wojna tocząca się tuż za naszą wschodnią granicą. 

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie w Ukrainie. Materiały dla nauczycieli i rodziców

Jak rozmawiać z dziećmi o wojnie

Rolą rodziców i opiekunów jest tłumaczenie dzieciom otaczającej je rzeczywistości. Dotyczy to także wydarzeń trudnych, bolesnych i tragicznych. W idealnym świecie nikt nie musi wyjaśniać dziecku, czym jest wojna. Jednak nasz świat nie jest idealny.

Praktyczne ćwiczenia uczące postaw antydyskryminacyjnych i równościowych

Przed nauczycielami i wychowawcami stoją trudne zadania ułatwienia dzieciom pochodzenia ukraińskiego integracji z klasami, do których trafią, a także zadbania o to, by nie były narażone na dyskryminację związaną z ich narodowością. Przygotowaliśmy praktyczne ćwiczenia budujące postawy równościowe i zachęcające do tolerancji, w tym bajki terapeutyczne do wykorzystania w pracy z uczniami.

Jak przeciwdziałać dyskryminacji uczniów na tle narodowościowym?

Jak przeciwdziałać dyskryminacji uczniów na tle narodowościowym? Jak integrować uczniów i budować postawę tolerancji wobec różnorodności? Jak uczyć postaw równościowych i wzmacniać empatię? Na te i wiele innych pytań, nauczyciele starają się dziś odpowiedzieć, by rozpocząć pracę z nowymi uczniami.