Wszystkie

Pokaż artykuły

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Nie mów „będzie dobrze”! Jak okazywać uczniom wsparcie?

Pracując z dziećmi i nastolatkami często stajemy się świadkami trudnych sytuacji, silnych emocji albo zachowań wskazujących na to, że młody człowiek z czymś się zmaga. Jak wtedy reagować? Jakich słów używać, a jakich unikać?

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Słyszę, słucham, mówię, uczę się

Obejrzyj prelekcję o etapach rozwoju umiejętności słuchania i słyszenia, modelach komunikacji językowej i zaburzeniach przetwarzania słuchowego.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Konferencja Innowacja i technologia w edukacji i terapii. Największe wyzwania na rok szkolny 2023/2024 [FOTORELACJA]

20 listopada w Centralnym Domu Technologii w Warszawie odbyło się niezwykłe wydarzenie. Konferencja organizowana przez Nową Erę zgromadziła prawie 100 nauczycieli, szkolnych specjalistów, dyrektorów szkół. Ważną i wyczekiwaną częścią konferencji było uroczyste wręczenie statuetek i nagród laureatom pierwszej edycji konkursu eduSensus Education Awards.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Zaproszenie na bezpłatną konferencję

Spotkajmy się w Warszawie 20 listopada. Największe wyzwania w roku 2023/24, z perspektywy nauczycieli, dyrektorów i rodziców będą tematem jesiennej, bezpłatnej konferencji Nowej Ery. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dziecko w otoczeniu dźwięków. Funkcje słuchowe i ich znaczenie dla funkcjonowania ucznia

Obejrzyj prelekcję o funkcjach słuchowych i ich znaczeniu dla funkcjonowania ucznia.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Zaburzone funkcje słuchowo-językowe: dysleksja i CAPD

Umiejętność czytania, pisania i rozumienia tekstu stanowi kluczową kompetencję, którą nabywamy i doskonalimy w dzieciństwie. Niemniej jednak, dla niektórych uczniów proces nauki czytania i pisania wiąże się z wieloma wyzwaniami. Celem tego artykułu jest przedstawienie dwóch zaburzeń, których objawy dotyczą przede wszystkim obniżonych funkcji słuchowo-językowych, czyli dysleksji oraz zaburzeń centralnego przetwarzania słuchowego.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Powrót do szkoły a kondycja psychiczna uczniów. Przygotuj plan profilakatyki trudnych zachowań na cały rok szkolny

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję o tym, jak przygotować skuteczny plan profilaktyki na cały rok szkolny. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Konkurs eduSensus Education Awards – czekamy na Wasze zgłoszenia!

Wystartowała nowa inicjatywa eduSensus. Ogólnopolski konkurs eduSensus Education Awards zaprasza do udziału innowacyjnych nauczycieli i nauczycieli specjalistów, a także dyrektorów szkół podstawowych kształcących uczniów ze SPE.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Pewny start w nowy rok szkolny! Jedna seria na 8 lat edukacji

Przed nami kolejny rok szkolny. Wszystko, co nowe, stanowi wyzwanie i zobowiązanie. Nie pozostaje obojętne dla grup, których dotyczy. W kontekście edukacji wpływa to na zarówno uczniów, jak i nauczycieli.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Jak wspomagać ucznia z SPE?

Każde dziecko, bez względu na to, czy ma orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, czy też nie, powinno móc uczyć się w środowisku, które sprzyja jego rozwojowi. Każdy z nas jest indywidualnością. Nie musimy mieć postawionej diagnozy, żeby reprezentować różne style uczenia się, mieć najwyższą aktywność mózgu w różnych porach dnia, a także zmagać się z trudnościami w skupieniu uwagi, gdy jest gwarno lub nauczyciel mówi zbyt szybko i chaotycznie. Niestety polski system nauczania cały czas nie uwzględnia indywidualnych potrzeb i możliwości dziecka. Wszyscy są wtłoczeni w jeden schemat, któremu muszą się podporządkować.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • dotacja
 • szkoła podstawowa

Dotacja celowa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych uczęszczających do szkół masowych

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe jest udzielana zarówno podstawowym szkołom publicznym, jak i niepublicznym. Uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego przysługują wyższe kwoty dotacji

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Nauczyciele, uczniowie i kompetencje 3.0

Jak nowe technologie zmieniają szkołę i jak mogą skorzystać na tym uczniowie, nauczyciele i rodzice? Czego i jak powinniśmy uczyć dzieci, by poradziły sobie w świecie assistive computing? O tym, dlaczego warto wsiąść do pociągu, zanim odjedzie, rozmawiamy z Jowitą Michalską, edukatorką cyfrową, twórczynią „Digital University”, członkinią The Singularity University.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Jak przygotować uczniów i rodziców na zagrożenia i trudne sytuacje czekające na dzieci w wakacje?

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję o tym, co może czekać naszych uczniów w trakcie wakacji i jak pomóc im się z tym zmierzyć.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Rozruszajmy szkołę!

„Ruch jest kluczem do harmonijnego rozwoju fizycznego, umysłowego i emocjonalnego dziecka”. Gdy Maria Montessori prawie sto lat temu wypowiadała te słowa, opierała się na obserwacji i doświadczeniu. Dzisiaj to, że dzięki aktywności fizycznej rozwija się mózg, potwierdzają liczne badania naukowe. Z tej wiedzy powinien korzystać na co dzień każdy pedagog.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Historia gier w edukacji

Gdyby zrobić sondę uliczną na temat historii używania gier jako pomocy naukowych, prawdopodobnie nikt nie podałby właściwej odpowiedzi. Z popkulturowego punktu widzenia historia gier to szachy, długo, długo nic, potem karty, znów długo nic, aż pojawia się chińczyk… I nagle mamy lata osiemdziesiąte – automaty do gier, komputery osobiste i te wszystkie straszne gry wideo, które uchodzą za główną przyczynę porzucenia trzepaków przez dzieci. Rzeczywistość, jak zawsze, jest bardziej skomplikowana.   

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Nowy pomysł na pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

Nowy pomysł na pracę z uczniami z niepełnosprawnością intelektualną

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Szansa czy pułapka? Dlaczego gry multimedialne są ważne w terapii koncentracji uwagi

Zobacz prelekcję Katarzyny Sirak wygłoszoną podczas Ogólnopolskiego Kongresu Pedagogów Specjalnych i Terapeutów w grudniu 2022 r. 

 • aktywna tablica
 • dotacja
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Uczniowie ze SPE w 2023 r. – kompendium wiedzy dla dyrektorów

Zapraszamy na retransmisję webinarium stanowiącego przegląd obowiązujących przepisów, zmian prawnych a także aktualnych stawek dotyczących organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. 

 • logopedia
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Szykują się duże zmiany w prawie dotyczące statusu logopedy [PODSUMOWANIE]

W środowisku logopedów, szczególnie specjalistów pracujących w placówkach oświatowych, zapanowało poruszenie w związku z projektem ustawy o niektórych zawodach medycznych. Procedowane przez Ministerstwo Zdrowia zmiany w przepisach wciągają zawód logopedę na listę 17 profesji wymagających, zdaniem MZ, regulacji. Resort uzasadnia to koniecznością standaryzacji pracy i dobrem pacjentów. Co konkretnie może się zmienić?

 • aktywna tablica
 • dotacja
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dysleksja u starszych uczniów - jak wspierać uczniów i dobrze zorganizować proces edukacyjny?

Zapraszamy na retransmisję webinarium poswięconego dysleksji u starszych uczniów, w klasach 4-8 szkół podstawowywch.  

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Praca pedagogiczna z dzieckiem z centralnymi zaburzeniami przetwarzania słuchowego

Czym jest CAPD i o czym musisz pamiętać pracując z uczniem ze stwierdzonym zaburzeniem w klasie lub podczas terapii. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Zaburzenia koncentracji uwagi i ich wpływ na edukację i rozwój

Czym jest koncentracja uwagi i jak przejawiają się zaburzenia w tym obszarze?

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Rola i zadania nauczyciela współorganizującego kształcenie

Od kilku dobrych lat pełnię funkcję nauczyciela współorganizującego kształcenie. Poza tym, że o nauczycielach pełniących taką funkcję mówi się „nauczyciel wspomagający”, wielokrotnie słyszałam określenia: „pomoc”, „wspomagacz”, „cień dla dziecka” oraz „drugi nauczyciel”.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Formy i narzędzia wykorzystywane podczas zajęć z rewalidacji

Na przestrzeni lat na temat zajęć rewalidacyjnych ukazało się wiele pomocnych artykułów. Z każdego z nich możemy dowiedzieć się, komu przysługują takie zajęcia, jaki jest wymiar czasu przeznaczony na ich realizację, kto może je prowadzić, w jaki sposób należy dokumentować swoją pracę, a na końcu także co należy ćwiczyć podczas tego rodzaju zajęć. Przeważnie spora część artykułów, które miałam okazję przeczytać, większość swojej uwagi poświęcała czterem pierwszym tematom, o których wspomniałam. Najmniej informacji znalazłam na temat konkretnych przykładów form pracy z uczniem. Oczywiście na rynku znajdziemy wiele publikacji poświęconych tylko i wyłącznie zajęciom rewalidacyjnym i mogą one stanowić bardzo dobry materiał pomocniczy w naszej pracy. Niemniej jednak osobiście chciałabym podejść do tematu od strony praktycznej, a nie teoretycznej.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Narzędzia i formy pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Każde dziecko rozwija się w swoim tempie; jedne szybciej uczą się czytać czy pisać, a innym z większą łatwością przychodzą umiejętności związane z czynnościami samoobsługowymi. Niestety, z uwagi na to, że szkolnictwo polskie cały czas funkcjonuje na zasadach modelu pruskiego, nie ma w nim ani czasu, ani przestrzeni na podążanie za indywidualnymi możliwościami czy potrzebami uczniów.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Zasady dobrej współpracy pomiędzy nauczycielem współorganizującym kształcenie a nauczycielem przedmiotowym

Jakiś czas temu, podczas jednej z konferencji, na której miałam przyjemność wystąpić i opowiedzieć o roli nauczyciela współorganizującego kształcenie, podeszły do mnie dwie nauczycielki wykonujące ten sam zawód co ja i zadały mi pewne pytanie. Opowiedziały mi, że mają poczucie, iż ich praca jest jałowa z uwagi na brak chęci współpracy ze strony innych nauczycieli. Zastanawiały się, co więcej mogą zrobić dla swoich uczniów, aby usprawnić ich funkcjonowanie. Pamiętam, jak mocno zdziwiły się, gdy odpowiedziałam im, że wszystko to, co się dzieje z uczniem w szkole, nie zależy tylko i wyłącznie od zaangażowania jednej osoby. Cały zespół powinien pracować nad tym, aby jak najlepiej dostosować narzędzia i metody pracy z uczniem, dzięki czemu będzie mu się lepiej funkcjonowało na terenie szkoły. Na sam koniec stwierdziły, że w sumie znały odpowiedź, ale chyba potrzebowały usłyszeć ją po raz piąty, a może i pięćdziesiąty, żeby utwierdzić się w przekonaniu, że niestety nie wszystko zależy od nich.

 • aktywna tablica
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Ruszył program Aktywna tablica 2023!

Ministerstwo Edukacji i Nauki ogłosiło start tegorocznej edycji programu "Aktywna tablica". W 2023 r. obowiązują nowe wzory wniosków dla dyrektora. Co się zmienia w tegorocznej edycji programu?

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Aktywna tablica 2020-2024 - specjalne potrzeby edukacyjne. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy na retransmisję webinarium z 14 kwietnia 2021 r

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Programy eduSensus nagrodzone w konkursie Świat Przyjazny Dziecku!

Multimedialne pomoce dla nauczycieli pracujących z uczniami ze SPE, otrzymały w tegorocznej edycji konkursu nagrodę główną aż w dwóch kategoriach.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Gry multimedialne w edukacji – jakie korzyści mogą odnieść uczniowie, nie tylko ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję o wykorzystaniu gier tradycyjnych i multimedialnych w edukacji, szczególnie w pracy z uczniami w trudnościach z koncentracją uwagi. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Organizacja pomocy w nauce czytania i pisania w szkole

Uczeń z dysleksją w szkole - jakiego rodzaju pomoc może otrzymać i w jaki sposób przebiega jej organizacja?

 • specjalne potrzeby edukacyjne

TIK w edukacji i terapii pedagogicznej

Według badań nowe technologie cieszą się szczególnym zainteresowaniem uczniów z trudnościami w uczeniu się. W jaki sposób można wykorzystać ten fakt w terapii pedagogicznej i w dydaktyce? 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Uczeń podwójnie wyjątkowy

Zwykło się uważać, że dzieci i młodzież z dysleksją ze względu na swoje deficyty potrzebują specjalnego podejścia do nauczania. To częściowo prawda, bo każdy uczeń z dysleksją wymaga indywidualizacji w edukacji. Ale z badań i praktyki pedagogów wynika, że dzieci z dysleksją niekoniecznie muszą być obarczone innymi trudnościami szkolnymi. Co więcej, mogą być szczególnie uzdolnione w innych dziedzinach, lub mają odmienny od standardowego styl uczenia się. Czy można więc mówić o mocnych stronach dysleksji? Przeczytaj co o tym nurcie pisze Marta Badowska, terapeuta pedagogiczny i wiceprzewodnicząca Polskiego Towarzystwa Dysleksji. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Nowości eduSensus 2022

Seria specjalistycznych programów multimedialnych wydawnictwa Nowa Era wzbogaci się w tym roku o kolejne rozwiązania, z zupełnie nowych obszarów terapeutycznych i rozwojowych. Zaplanuj zajęcia z gotowymi narzędziami dla nauczycieli i specjalistów – pedagogów specjalnych, terapeutów, logopedów.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Emocje mają moc. Dlaczego umiejętność samoregulacji w rozwoju emocjonalno-społecznym młodzieży jest tak ważna?

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję o rozwoju emocjonalno-społecznym nastolatków i jaką rolę mogą w nim pełnić nauczyciele.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • logopedia

Diagnoza logopedyczna w szkole i w przedszkolu – co mówi nam o jednym dziecku, a co o skali zaburzeń mowy?

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego praktyce i teorii diagnozy logopedycznej.