Wszystkie

Pokaż artykuły

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Mutyzm historycznie

Nazwa pochodzi z łaciny. Przymiotnik mutus, muta, mutum oznacza niemy. To zaburzenie znane od niemal 150 lat, ale na ich przestrzeni było różnie interpretowane przez specjalistów.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Głos uwięziony w gardle

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe – wysoki poziom lęku nie pozwala dziecku mówić, choć ono bardzo chciałoby się skomunikować z otoczeniem – mówi Monika Andrzejewska, psycholog, psychoterapeutka z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

mutyzm porady dla rodziców

Mutyzm – wsparcie dla rodziców

Mutyzm to zaburzenie, które wymaga zaangażowania całej rodziny – mówi psycholog dziecięcy Edyta Żółtowska-Górska. Oto 5 rzeczy, na jakie warto uczulić rodzica dziecka z mutyzmem.

mutyzm wybiórczy

Zmrożone dzieci

Najważniejsi są nauczyciele w przedszkolu – to dzięki ich uważności dzieci z mutyzmem wybiórczym mają szansę na wyleczenie lub zdecydowaną poprawę jakości życia – mówi Barbara Ołdakowska-Żyłka, która stworzyła autorską metodę pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i z ich rodzinami.  

mutyzm wybiórczy

Trzy oblicza mutyzmu

Stres, konflikty, sytuacje traumatyczne mogą wywołać u dziecka, które ma prawidłowo zbudowany narząd mowy zaburzenia w komunikowaniu się, tzw. mutyzm funkcjonalny. Oto trzy jego odmiany.

Każdy jest wyjątkowy

Specjalne potrzeby edukacyjne na pewnym etapie kształcenia ma właściwie każdy uczeń. W ich zaspokojeniu najważniejsze są uważność i dobra komunikacja między nauczycielem i rodzicem – uważa psycholog dr Tomasz Knopik z Instytutu Badań Edukacyjnych.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Matematyka nauczana zdalnie

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom nauczania matematyki w warunkach zdalnych. 

PFRON Likwidacja barier w komunikowaniu
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Skorzystaj ze środków PFRON przy zakupie

Likwidacja barier w komunikowaniu się to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pozwala na uzyskanie wsparcia w likwidacji ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Świat autyzmu oczami rodzica

Zachęcamy Cię do udziału w kampanii uświadamiającej eduSensus. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka ze spektrum autyzmu opowiedz nam swojej historii.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego kompetencjom kluczowym już od wieku przedszkolnego.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Terapia logopedyczna online

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom kontynuowania terapii logopedycznej online. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Logopeda w pracy online

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodyce prawidłowej terapii logopedycznej online. 

Trudna lekcja systematyczności

Specjalne potrzeby edukacyjne wiążą się często z koniecznością zaangażowania rodziców w proces terapeutyczny. Jak to robić z sukcesem, podpowiada Anna Tulczyńska, psychoterapeutka

Zaangażowany rodzic

Zaangażowanie to klucz do sukcesu terapeutycznego. W przypadku dzieci bardzo ważna jest współpraca terapeuty z rodzicami. Jak budować dobre, angażujące relacje, podpowiadają trzy terapeutki z Punktu Przedszkolnego Gdańskie Lwy.

Recenzja programu Logopedia PRO

Z programem Logopedia pracuję niemal codziennie od 2006 roku. Cenię go przede wszystkim za to, że z nadaje się do terapii małych dzieci, jak i nieco starszych, czytających.  Zasób obrazków pozwala na solidne zdiagnozowanie mowy dziecka.

Logopedia PRO - recenzja

Z programem Logopedia YDP po raz pierwszy spotkałam się w 2015 roku w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej Logofigle. Wcześniej słyszałam o nim wiele pozytywnych opinii. Na mnie również wywarł bardzo dobre wrażenie.

Pakiet Logopedia Gold - opinia

Praca z  multimedialnymi programami  LOGOPEDIA GOLD to dla każdego  logopedy perspektywa intencjonalnego  programowania oraz realizowania    efektywnej terapii  stymulującej rozwój systemu językowego dziecka zgodnie z normą rozwojową.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

UWAGA SŁUCHOWA PRO - prawidłowe podłączenie zestawu

Rozpakowałeś zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO - co dalej?

 • specjalne potrzeby edukacyjne

UWAGA SŁUCHOWA PRO - komponenty zestawu do terapii wg metody prof. A. Tomatisa

Obejrzyj film i dowiedz się co wchodzi w skład zestawu UWAGA SŁUCHOWA PRO.

Terapia logopedyczna w czasie pandemii

Pandemia postawiła nas – terapeutów, nauczycieli, rodziców, dzieci – w zaskakującej sytuacji. Placówki oświatowe i gabinety terapeutyczne zawiesiły funkcjonowanie z dnia na dzień. Uniemożliwiło to kontynuację terapii w tradycyjny sposób. Dlatego, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców i potrzebom dzieci, wielu logopedów dostosowało się do nowej rzeczywistości i przeniosło zajęcia z gabinetów do internetu. W niniejszym artykule przedstawiam swój sposób na przygotowanie i prowadzenie zajęć logopedycznych online krok po kroku.  

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Współpraca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to zadanie dla przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń. Jednak do zadbania o specjalne potrzeby edukacyjne dziecka konieczne jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak przekonać rodziców ucznia, by wystąpili z wnioskiem o wydanie orzeczenia?

Zawód logopedy

Logopeda – co sprawia, że ten zawód jest wyjątkowy?

Każda praca ma w sobie coś specjalnego, każda kryje za sobą zarówno blaski jak i cienie, każda może wzbudzać w nas poczucie satysfakcji i dumy. Czy istnieją powody, dla których my, logopedzi, możemy śmiało stwierdzić, że nasza praca jest wyjątkowa i daje niezwykłe poczucie radości? Zdecydowanie tak!

Autyzm... i co dalej?

Rodzice różnie reagują po usłyszeniu diagnozy, jednak łączy ich jedno: wszyscy chcą pomóc dziecku, tylko zazwyczaj nie wiedzą, jak się za to zabrać – mówi psycholog Monika Werbanowska. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacji – jak pomóc mu osiągnąć sukces?

Zapraszamy na retransmisję webinarium z okazji Światowego Dnia Autyzmu

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego webinarium z cyklu „SPE w nauczaniu zdalnym”.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki dyrektorów

Zapraszamy na webinarium poświęcone obowiązkowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę?

Zapraszamy na webinarium poświęcone rosnącej skali problemów dzieci ze zrozumieniem i nauką matematyki.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki nauczycieli

Nauczycielu, czy wiesz, jakie stoją przez Tobą zadania w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 1

Zapraszamy na część pierwszą webinaru z niezbędną wiedzą logopedyczną dla każdego nauczyciela.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 2

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – co możemy zrobić, aby pomóc?

Trudne zachowania u uczniów stają się codziennością każdej szkoły. Przyczyny ich powstawania są często złożone i różnorodne, jednak zawsze stanowią dużą przeszkodę w realizacji programu nauczania.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Wprowadzone w placówkach oświatowych kształcenie na odległość przyniosło wiele zmian organizacyjnych, również w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć i funkcjonowaniem ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinniśmy nanieść stosowne adnotacje.

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Wiemy, że nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie zwolniła dyrektora placówki oświatowej ani nauczycieli z obowiązku realizacji zadań ujętych w nadzorze pedagogicznym. Zdalna praca z uczniem, podobnie jak to czynimy w warunkach szkolnych – powinna być przez nas dokumentowana.

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery. Dzięki raportom czy materiałom dodatkowym zamieszczonym w programach mogę na bieżąco odnotowywać postępy dziecka.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dotacja i subwencja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy na retransmisję webinarium, podczas którego ekspert odpowiada jak prawidłowo finansować i rozliczać wydatki na organizację kształcenia specjalnego.