Wszystkie

Pokaż artykuły

Podstawy finansowania zakupów dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Zgodnie z obowiązującymi przepisami specjalne potrzeby uczniów mogą być finansowane w ramach dotacji z budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Kto i na jakich zasadach takie środki finansowe otrzymuje?

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Popularne publikacje SPE teraz w portfolio Nowej Ery!

Oferta Nowej Ery dedykowana specjalnym potrzebom edukacyjnym powiększyła się o serie publikacji “Pewny start” oraz “Akademia pomysłów”, do tej pory wydawane przez Wydawnictwo Szkolne PWN.

Możliwości i zastosowanie MS Surface w edukacji

Coraz więcej ekranów wprowadzanych jest do sal szkolnych. Wraz z nimi, nauka staje się coraz bardziej interaktywna. Za niedługo w szkołach może zagościć nowa linia produktów firmy Microsoft, która w ramach swojego asortymentu rozszerza pole zastosowań tabletów i laptopów w edukacji. Dzięki między innymi innowatorskiemu połączniu 2 w 1 laptopa z tabletem, MS Surface daje wszechstronne rozwiązania odpowiadające na zróżnicowane potrzeby użytkowników – uczniów i nauczycieli.

Rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Rodzaje zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Przewodnik po formach realizowania pomoc psychologiczno-pedagogicznej, a także gotowe wskazówki, które programy eduSensus znajdą zastosowanie w ramach zajęć.

Kongres Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych zakończony sukcesem!

30 marca w Warszawie odbył się Kongres Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych, organizowany wspólnie przez Nową Erę i VULCAN. 12 specjalistycznych wykładów dla nauczycieli i dyrektorów szkół, ponad 180 uczestników, 4 partnerów merytorycznych Kongresu, 10 wystawców, oblegany showroom technologiczny oraz udział gościa specjalnego - światowego eksperta terapii uwagi słuchowej, profesora Jozefa Vervoorta – tak w skrócie można podsumować ten wyjątkowy dzień.

Kompleksowe spojrzenie na pacjenta w gabinecie logopedycznym

Kompleksowość jest jedną z zasad obowiązujących podczas diagnozy i terapii logopedycznej. Zasada kompleksowości zakłada przeprowadzenie procesu diagnostyczno-terapeutycznego w sposób oparty na wiedzy z zakresu pedagogiki, psychologii oraz dziedzin medycznych. Holistyczne podejście w logopedii wymaga również współpracy z innymi specjalistami, by jak najefektywniej oddziaływać na pacjenta.

Diagnoza logopedyczna – wskazówki metodyczne i praktyczne rozwiązania

Diagnoza logopedyczna to zbiór zasad i metod badania, który ma na celu ocenę rozwoju oraz stanu mowy, jak też dookreślenie nieprawidłowości występujących w procesie komunikacji językowej (Iskra i Szuchnik 2005; Walencik-Topiłko 2021). Postępowanie diagnostyczne najczęściej składa się z rozpoznania zaburzenia, wskazania terapeutycznego oraz prognozowania. Model pełnej diagnozy w logopedii oprócz opisu defektów językowych i objawów im towarzyszących, wskazuje również związki przyczynowo-skutkowe.

Fot. Getty Images

Integracja sensoryczna a logopedia – jak wykorzystać elementy IS w procesie terapii logopedycznej

Człowiek wyposażony jest w zmysły, dzięki którym otrzymuje informacje o tym, co dzieje się z jego ciałem i jakie bodźce docierają do niego z otoczenia. Zmysł równowagi, propriocepcja, dotyk, słuch, wzrok, węch, smak codziennie odbierają i przetwarzają ogromną ilość informacji z zewnątrz. Funkcjonowanie naszego ciała jest uwarunkowane między innymi prawidłowym odbiorem i prawidłową rejestracją bodźców przez zmysły, jak również współpracą międzyzmysłową, czyli integracją sensoryczną. Integracja sensoryczna jest bardzo istotna w kontekście prawidłowego rozwoju małego dziecka.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Kongres SPE - Nowe technologie wobec zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych

W polskich szkołach stale rośnie liczba dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Co ważne, to na barkach dyrektora spoczywa niełatwa realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole. Aby wyjść naprzeciw Państwa potrzebom, Nowa Era wraz partnerem – firmą Vulcan – organizują kongres, który znacząco wspomoże Państwa w realizacji tych zadań. Już 30 marca 2022 w Warszawie odbędzie się Kongres SPE: Nowe technologie według zróżnicowanych potrzeb edukacyjnych.

Ćwiczenia artykulacyjne – jak sprawić, by stały się atrakcyjniejsze?

Ćwiczenia buzi i języka, choć niezwykle istotne w terapii, są postrzegane jako trudne i mało atrakcyjne. Logopeda może jednak sprawić, by dzieci szybko się nie zniechęcały.

Co im w duszy gra…

Nastolatki w spektrum autyzmu często są postrzegane przede wszystkim przez pryzmat swoich potrzeb edukacyjnych i terapeutycznych. A przecież nie zawsze są one najważniejsze. Wśród młodych ludzi nie brakuje osób utalentowanych, o ciekawych zainteresowaniach, z zaangażowaniem oddających się swoim pasjom. Warto pomagać im się rozwijać tak, jak tego pragną.

Spektrum autyzmu. Diagnoza, czyli instrukcja obsługi

Z Natalią Fiedorczuk-Cieślak rozmawia Katarzyna Rygiel

Potęga różnorodności

Świat jest o włos od mojego dotyku i to bywa trudne – mówi Janek Gawroński, chyba najbardziej znany nastoletni samorzecznik w Polsce. Ma piętnaście lat, ujmujący uśmiech i mnóstwo pomysłów na to, jak ten świat zmienić, by stał się bardziej przyjazny dla osób z niepełnosprawnościami.

Tutum znaczy bezpieczny

Kiedy był mały, trzeba było za nim biegać i ściągać go na ziemię z konstrukcji, na które się wspinał, bo z wysokości było widać więcej. Jako dziesięciolatek tworzył na komputerze fantastyczne obrazy inspirowane prehistorią. Dzisiaj, gdy przekroczył próg dorosłości, już nie rysuje, ale czyta, szuka informacji, a jego pasją jest historia. Za rok zda maturę. A potem? Czy jak wiele dorosłych osób ze spektrum autyzmu po prostu zniknie?

 • aktualności

Cyfrowy czy analogowy? Jaki wybrać sprzęt do terapii uwagi słuchowej metodą prof. Alfreda Tomatisa?

Nadal dużo kontrowersji i pytań, zarówno w środowisku terapeutów, jak i rodziców budzi sprawa sprzętu wykorzystywanego do terapii metodą prof. A. Tomatisa. Padają pytania o to, które spośród dostępnych na rynku urządzeń jest lepsze, analogowe czy cyfrowe? Temat ten nurtuje wiele osób już od kilkunastu lat, tj. od momentu kiedy w 2005 i 2007 roku sprzęt do treningu uwagi słuchowej został dostarczony przez MEN do 300 placówek na terenie całej Polski. To wówczas wzrosło zainteresowanie tą metodą w środowisku nauczycieli, terapeutów, jak i rodziców dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Specyfika seksualności osób ze spektrum autyzmu

Choć seksualność dzieci i młodzieży różni się pod wieloma względami od seksualności osób dorosłych, to jednak istnieje. Co więcej – to, jakie będzie jej doświadczanie w dzieciństwie, będzie miało znaczący wpływ na jej kształt w dorosłym życiu. Osoby z niepełnosprawnością intelektualną i/lub ze spektrum autyzmu mają równe prawo do poszanowania ich seksualności i do rzetelnej edukacji seksualnej, co osoby neurotypowe. Ale warunkiem skutecznego wychowania do zdrowia seksualnego jest wiedza terapeuty, nauczyciela, rodzica o specyficznych cechach i potrzebach młodego człowieka w spektrum autyzmu.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Jak pracować z uczniami z trudnościami w uczeniu się matematyki?

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom pracy z uczniami z trudnościami matematycznymi.  

Nowa Era – certyfikowana jakość

Otrzymaliśmy certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania, dystrybucji i serwisu oprogramowania oraz sprzętu do diagnostyki, terapii i profilaktyki zaburzeń narządów zmysłu, ruchu, mowy, zaburzeń funkcji poznawczych oraz specjalnych potrzeb edukacyjnych (działalność SPE). Oznacza to, że wszystkie nasze programy i sprzęty spełniają najwyższe światowe standardy.

Wsparcie z programu Aktywny Samorząd

Od 1 marca można składać wnioski o dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu Aktywny Samorząd. Można otrzymać pieniądze na likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – w tym zakupu oprogramowania wspierającego komunikowanie się – a także na pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Aktywna tablica 2020-2024 - specjalne potrzeby edukacyjne. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy na retransmisję webinarium z 14 kwietnia. 

Kwiecień miesiącem autyzmu – oczami pedagoga specjalnego

Kwiecień uznawany jest za czas, w którym w sposób szczególny szerzy się wiedzę na temat autyzmu. Ustanowiony 2 kwietnia przez ONZ Światowy Dzień Świadomości Autyzmu rozpoczyna czas kampanii, akcji społecznych, marszów na niebiesko, lekcji wychowawczych, konkursów na plakat itd. Działania ograniczone przez pandemię pewnie będą przybierały jeszcze inne formy.

Nauczanie zdalne a specjalne potrzeby uczniów

Od roku polska szkoła mierzy się ze skutkami pandemii COVID-19 i z nauczaniem zdalnym. Jak w tej sytuacji wygląda wsparcie dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? Z Zytą Czechowską i Jolantą Majkowską, nauczycielkami z Zespołu Szkół Specjalnych w Kowanówku, założycielkami bloga edukacyjnego Specjalni.pl rozmawia Joanna Szulc.

Jak pracować z programami eduSensus stacjonarnie i zdalnie?

Jak pracować z programami eduSensus stacjonarnie i zdalnie?

Multimedia już na stałe zagościły w bezpośredniej pracy z uczniami. Wykorzystywanie ich przez nauczycieli zapewnia wysoką jakość kształcenia oraz wsparcia psychologiczno-pedagogicznego wszystkim uczniom, z uwzględnieniem ich zróżnicowanych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych. Z powodzeniem można ich używać zarówno w pracy stacjonarnej, jak i zdalnej.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Jak pracować z uczniami z ASD stacjonarnie i zdalnie, na przykładzie SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Kontrakty, systemy motywujące, plany aktywności

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD. Współpraca na linii szkoła-poradnia-rodzic

Obejrzyj prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dziecko z ASD w szkole masowej – dostosowanie form i metod pracy dla optymalnego funkcjonowania ucznia

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r. 

Metoda prof. A. Tomatisa - wszystko, co chciałbyś wiedzieć

Na najczęściej zadawane pytania o terapię uwagi słuchowej wg metody prof. Alfreda Tomatisa odpowiada jego uczeń i kontynuator jego pracy, a jednocześnie wykładowca na szkoleniach Nowej Ery - Jozef Vervoort.

Absolwenci szkoleń z APF wg metody prof. A. Tomatisa o swojej pracy

Posłuchaj co absolwentki 3 stopni szkoleń z audio-psycho-fonologii mówią o swojej pracy z metodą. Jak trafiły na metodę prof. Alfreda Tomatisa? Co dało im szkolenie?

Szkolenia z audio-psycho-fonologii wg metody prof. Alfreda Tomatisa

Dowiedz się czym wyróżniają się szkolenia z audio-psycho-fonologii organizowane przez wydawnictwo Nowa Era. Na co kładziemy największy nacisk i dlaczego warto szkolić się z nami? Zobacz jak niewiele dzieli Cię od tego, by zostać certyfikowanym terapuetą metody Tomatisa!

 • nauka zdalna

Realizacja orzeczeń dla uczniów ze spektrum autyzmu w stanie pandemii

Uczniowie z autyzmem mają prawo do wsparcia, które zaspokoi ich specjalne potrzeby edukacyjne, określone w orzeczeniach. Jak powinna przebiegać realizacja zaleceń, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej - rozumienie i metody pomocy

Odpowiadamy na najczęstsze pytania nauczycieli na temat problemu mutyzmu wśród uczniów.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Mutyzm historycznie

Nazwa pochodzi z łaciny. Przymiotnik mutus, muta, mutum oznacza niemy. To zaburzenie znane od niemal 150 lat, ale na ich przestrzeni było różnie interpretowane przez specjalistów.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Głos uwięziony w gardle

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe – wysoki poziom lęku nie pozwala dziecku mówić, choć ono bardzo chciałoby się skomunikować z otoczeniem – mówi Monika Andrzejewska, psycholog, psychoterapeutka z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

mutyzm porady dla rodziców

Mutyzm – wsparcie dla rodziców

Mutyzm to zaburzenie, które wymaga zaangażowania całej rodziny – mówi psycholog dziecięcy Edyta Żółtowska-Górska. Oto 5 rzeczy, na jakie warto uczulić rodzica dziecka z mutyzmem.

mutyzm wybiórczy

Zmrożone dzieci

Najważniejsi są nauczyciele w przedszkolu – to dzięki ich uważności dzieci z mutyzmem wybiórczym mają szansę na wyleczenie lub zdecydowaną poprawę jakości życia – mówi Barbara Ołdakowska-Żyłka, która stworzyła autorską metodę pracy z dziećmi z mutyzmem wybiórczym i z ich rodzinami.