Wszystkie

Pokaż artykuły

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego kompetencjom kluczowym już od wieku przedszkolnego.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Współpraca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to zadanie dla przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń. Jednak do zadbania o specjalne potrzeby edukacyjne dziecka konieczne jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak przekonać rodziców ucznia, by wystąpili z wnioskiem o wydanie orzeczenia?

Zawód logopedy

Logopeda – co sprawia, że ten zawód jest wyjątkowy?

Każda praca ma w sobie coś specjalnego, każda kryje za sobą zarówno blaski jak i cienie, każda może wzbudzać w nas poczucie satysfakcji i dumy. Czy istnieją powody, dla których my, logopedzi, możemy śmiało stwierdzić, że nasza praca jest wyjątkowa i daje niezwykłe poczucie radości? Zdecydowanie tak!

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Logopeda w pracy online

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodyce prawidłowej terapii logopedycznej online. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Terapia logopedyczna online

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom kontynuowania terapii logopedycznej online. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Matematyka nauczana zdalnie

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom nauczania matematyki w warunkach zdalnych. 

Autyzm... i co dalej?

Rodzice różnie reagują po usłyszeniu diagnozy, jednak łączy ich jedno: wszyscy chcą pomóc dziecku, tylko zazwyczaj nie wiedzą, jak się za to zabrać – mówi psycholog Monika Werbanowska. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacji – jak pomóc mu osiągnąć sukces?

Zapraszamy na retransmisję webinarium z okazji Światowego Dnia Autyzmu

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego webinarium z cyklu „SPE w nauczaniu zdalnym”.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki dyrektorów

Zapraszamy na webinarium poświęcone obowiązkowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę?

Zapraszamy na webinarium poświęcone rosnącej skali problemów dzieci ze zrozumieniem i nauką matematyki.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki nauczycieli

Nauczycielu, czy wiesz, jakie stoją przez Tobą zadania w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 1

Zapraszamy na część pierwszą webinaru z niezbędną wiedzą logopedyczną dla każdego nauczyciela.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 2

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – co możemy zrobić, aby pomóc?

Trudne zachowania u uczniów stają się codziennością każdej szkoły. Przyczyny ich powstawania są często złożone i różnorodne, jednak zawsze stanowią dużą przeszkodę w realizacji programu nauczania.

Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w warunkach zdalnych

Wprowadzone w placówkach oświatowych kształcenie na odległość przyniosło wiele zmian organizacyjnych, również w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej. W dokumentacji związanej z prowadzeniem zajęć i funkcjonowaniem ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego powinniśmy nanieść stosowne adnotacje.

Dokumentowanie pracy zdalnej – propozycje rozwiązań w pracy pedagoga specjalnego

Wiemy, że nowa sytuacja, w której się znaleźliśmy, nie zwolniła dyrektora placówki oświatowej ani nauczycieli z obowiązku realizacji zadań ujętych w nadzorze pedagogicznym. Zdalna praca z uczniem, podobnie jak to czynimy w warunkach szkolnych – powinna być przez nas dokumentowana.

Dokumentacja terapeuty w programach multimedialnych marki eduSensus

W trakcie pracy z uczniem, także zdalnej, korzystam z programów multimedialnych Nowej Ery. Dzięki raportom czy materiałom dodatkowym zamieszczonym w programach mogę na bieżąco odnotowywać postępy dziecka.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dotacja i subwencja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy na retransmisję webinarium, podczas którego ekspert odpowiada jak prawidłowo finansować i rozliczać wydatki na organizację kształcenia specjalnego. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Metody pracy podczas zajęć z klasą o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania uczniów

Część 3 cyklu „Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej”

Zdalne nauczanie uczniów ze SPE – jak robić to ciekawie, bezpiecznie i efektywnie? [PRAKTYCZNE PORADY]

Nauczanie zdalne stało się koniecznością – również dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Wywołało to obawy i troskę o dzieci i młodzież nie tylko wśród nauczycieli, ale przede wszystkim wśród rodziców. Większość szkół specjalnych, a nawet ogólnodostępnych nie pracowała dotąd z wykorzystaniem nowych technologii. Platformy do nauczania zdalnego to nowość, którą w przyspieszonym tempie należało poznać i przyswoić.

Gdy marzenia terapeuty się spełniają… Recenzja programu SPEKTRUM AUTYZMU PRO

„A gdyby tak ktoś stworzył specjalistyczny program do pracy z uczniami ze spektrum autyzmu…” – ta myśl wielokrotnie towarzyszyła mi w trakcie mojej już „pełnoletniej” pracy terapeutycznej.

Wydatkowanie środków na realizację orzeczeń i opinii poradni

Realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego niesie ze sobą konkretne koszty. Jakie wydatki, poniesione przez dyrektora placówki, są uzasadnione i mogą być pokryte z dotacji?

IPET kwalifikacje nauczycieli

Jakie kwalifikacje musi posiadać nauczyciel, by realizować program IPET?

Uczniowi z orzeczeniem poradni psychologiczno-pedagogicznej przysługuje indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET), dzięki któremu dziecko z niepełnosprawnością, niedostosowaniem społecznym (lub jego ryzykiem) może zdobywać wiedzę, potrzebne kompetencje i wsparcie. Odpowiadamy na najczęstsze pytania Czytelników: na jakich zasadach opiera się IPET i przez kogo jest realizowany? Kto może realizować działania wynikające z programu?

Neuroróżnorodność

Od poszukiwania leku po neuroróżnorodność, czyli jak zmienia się postrzeganie autyzmu

Z uwagi na społeczne i komunikacyjne deficyty oraz występowanie zachowań trudnych, dzieci z autyzmem stanowią wyzwanie wychowawcze dla rodziców, nauczycieli i terapeutów. Brak nie tylko jednej metody terapii, ale nawet pewnej teorii na temat przyczyn występowania autyzmu. W ostatnich latach zyskuje na znaczeniu koncepcja "neuroróżnorodności". Na czym polega?

Triada autystyczna

Czym jest triada autystyczna?

Termin „spektrum zaburzeń autystycznych” zaproponowały badaczki dr Lorna Wing i dr Judith Gould, a charakterystyczny wzorzec objawów występujący nazwały „triadą zaburzeń”.

Spektrum autyzmu wskazówki dla nauczyciela

Nauczanie dzieci z ASD – wskazówki dla nauczyciela

Pewne szczególne strategie uczenia dzieci będą odgrywały większą rolę w edukacji dzieci z ASD niż w przypadku innych uczniów. 

 • nauka zdalna

Realizacja orzeczeń dla uczniów ze spektrum autyzmu w stanie epidemii

Uczniowie z autyzmem mają prawo do wsparcia, które zaspokoi ich specjalne potrzeby edukacyjne, określone w orzeczeniach. Jak powinna przebiegać realizacja zaleceń, gdy szkoły i przedszkola są zamknięte?

nauka zdalna 2020 dzieci SPE
 • nauka zdalna

Terapia na odległość

Jak odnaleźć się w zdalnej rzeczywistości podczas organizacji zajęć w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

Spektrum autyzmu

10 strategii zwiększających motywację dzieci z ASD

Nauczyciel może zastosować różnorodne strategie proaktywne – zwiększające motywację podopiecznych do uczenia się nowych umiejętności. Prezentujemy spis zasad, które przyczynią się do wzrostu zaangażowania dzieci podczas uczestnictwa w zajęciach.

program Spektrum autyzmu Pro

Na naszych uczniów patrzymy holistycznie

O sposobach na pracę z dziećmi z autyzmem i nowym programie Spektrum Autyzmu PRO z jego autorkami merytorycznymi Ewą Śniegowską, Agatą Burczyk i Agnieszką Mitoraj-Hebel rozmawia Joanna Szulc.

uczeń z autyzmem

Sytuacja prawna ucznia z autyzmem

Dziecko z zaburzeniami ze spektrum autyzmu potrzebuje wsparcia w szkole. W jaki sposób określa się jego specjalne potrzeby edukacyjne i jak się je zaspokaja? Wyjaśniamy zasady opisane przepisami prawa.

Polska szkoła wobec SPE

Polska szkoła wobec specjalnych potrzeb edukacyjnych

Specjalnym potrzebom edukacyjnym (SPE) poświęca się w polskiej szkole coraz więcej uwagi. Wśród dyrektorów i nauczycieli powszechne jest poczucie, że liczba dzieci wymagających dodatkowej pomocy lub nietypowego postępowania pedagogicznego stale rośnie. Z przekonaniem tym wiąże się niepokój – według pewnych opinii wzrost liczby uczniów ze SPE może być nieuzasadniony i wynikać z chęci wykorzystania diagnozy przez niektórych rodziców do objęcia ich dzieci ulgowymi zasadami kształcenia i egzaminowania. Jednak jak jest naprawdę?

MatŚwiat

Przyjazna matematyka z MatŚwiatem

Multimedialne programy edukacyjne coraz częściej wykorzystywane są przez pedagogów w nauce przedmiotu. To jedno z najciekawszych narzędzi, które uatrakcyjnia pracę nauczyciela i sprawia, że uczniowie, zarówno ci uzdolnieni, jak i ci z problemami, chętnie z nich korzystają. Komputerowe zadania świetnie współgrają i uzupełniają się z tymi papierowymi. Są nieocenione szczególnie w nauce matematyki.

Obserwacja pedagogiczna
 • aktualności

Realizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej – co musisz wiedzieć. Część 3: Pomoc dostosowana do potrzeb ucznia

Głównym założeniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest daleko idąca indywidualizacja pracy z uczniem. Zgodnie z takim podejściem określono zadania stojące przed nauczycielami, wychowawcami i innymi specjalistami, pracującymi w placówkach edukacyjnych.