Wszystkie

Pokaż artykuły

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Jak pracować z uczniami z trudnościami w uczeniu się matematyki?

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom pracy z uczniami z trudnościami matematycznymi.  

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Aktywna tablica 2020-2024 - specjalne potrzeby edukacyjne. PYTANIA I ODPOWIEDZI

Zapraszamy na retransmisję webinarium z 14 kwietnia. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Jak pracować z uczniami z ASD stacjonarnie i zdalnie, na przykładzie SPEKTRUM AUTYZMU PRO

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Kontrakty, systemy motywujące, plany aktywności

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Obowiązki szkoły wobec ucznia z ASD. Współpraca na linii szkoła-poradnia-rodzic

Obejrzyj prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dziecko z ASD w szkole masowej – dostosowanie form i metod pracy dla optymalnego funkcjonowania ucznia

Obejrzyj, pełną praktycznych porad, prelekcję będącą częścią minikonferencji online "Uczeń ze spektrum autyzmu w szkole", które odbyło się 1 grudnia 2020 r. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dziecko z mutyzmem w placówce oświatowej - rozumienie i metody pomocy

Odpowiadamy na najczęstsze pytania nauczycieli na temat problemu mutyzmu wśród uczniów.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Mutyzm historycznie

Nazwa pochodzi z łaciny. Przymiotnik mutus, muta, mutum oznacza niemy. To zaburzenie znane od niemal 150 lat, ale na ich przestrzeni było różnie interpretowane przez specjalistów.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Głos uwięziony w gardle

Mutyzm wybiórczy to zaburzenie lękowe – wysoki poziom lęku nie pozwala dziecku mówić, choć ono bardzo chciałoby się skomunikować z otoczeniem – mówi Monika Andrzejewska, psycholog, psychoterapeutka z Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Matematyka nauczana zdalnie

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom nauczania matematyki w warunkach zdalnych. 

PFRON Likwidacja barier w komunikowaniu
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Skorzystaj ze środków PFRON przy zakupie

Likwidacja barier w komunikowaniu się to program Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, który pozwala na uzyskanie wsparcia w likwidacji ograniczeń uniemożliwiających lub utrudniających osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się z otoczeniem i/lub przekazywanie informacji.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Świat autyzmu oczami rodzica

Zachęcamy Cię do udziału w kampanii uświadamiającej eduSensus. Jeżeli jesteś rodzicem dziecka ze spektrum autyzmu opowiedz nam swojej historii.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Kompetencje kluczowe w procesie uczenia się przez całe życie

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego kompetencjom kluczowym już od wieku przedszkolnego.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Terapia logopedyczna online

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodom kontynuowania terapii logopedycznej online. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • nauka zdalna

SPE w nauczaniu zdalnym: Logopeda w pracy online

Zapraszamy na retransmisję webinarium poświęconego metodyce prawidłowej terapii logopedycznej online. 

 • specjalne potrzeby edukacyjne

UWAGA SŁUCHOWA PRO - prawidłowe podłączenie zestawu

Rozpakowałeś zestaw UWAGA SŁUCHOWA PRO - co dalej?

 • specjalne potrzeby edukacyjne

UWAGA SŁUCHOWA PRO - komponenty zestawu do terapii wg metody prof. A. Tomatisa

Obejrzyj film i dowiedz się co wchodzi w skład zestawu UWAGA SŁUCHOWA PRO.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Współpraca z rodzicami dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna to zadanie dla przedszkola, szkoły lub placówki, do której uczęszcza uczeń. Jednak do zadbania o specjalne potrzeby edukacyjne dziecka konieczne jest orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej. Jak przekonać rodziców ucznia, by wystąpili z wnioskiem o wydanie orzeczenia?

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Uczeń ze spektrum autyzmu w systemie edukacji – jak pomóc mu osiągnąć sukces?

Zapraszamy na retransmisję webinarium z okazji Światowego Dnia Autyzmu

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

SPE w nauczaniu zdalnym: Praca zdalna z dziećmi ze spektrum autyzmu

Zapraszamy do obejrzenia kolejnego webinarium z cyklu „SPE w nauczaniu zdalnym”.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Praca indywidualna i praca grupowa w zdalnym nauczaniu z uczniem ze SPE

Czym charakteryzuje się praca zdalna – zarówno indywidualna, jak i grupowa – z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi?

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki dyrektorów

Zapraszamy na webinarium poświęcone obowiązkowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dlaczego dzieci przestają lubić matematykę?

Zapraszamy na webinarium poświęcone rosnącej skali problemów dzieci ze zrozumieniem i nauką matematyki.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna – obowiązki nauczycieli

Nauczycielu, czy wiesz, jakie stoją przez Tobą zadania w związku z udzielaniem pomocy psychologiczno-pedagogicznej?

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 1

Zapraszamy na część pierwszą webinaru z niezbędną wiedzą logopedyczną dla każdego nauczyciela.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Logopedyczne ABC dla nauczyciela cz. 2

Zapraszamy na kontynuację tematu dotyczącego podstaw wiedzy logopedycznej w ujęciu praktycznym dla nauczyciela.

 • specjalne potrzeby edukacyjne
 • webinarium

Uczeń z trudnymi zachowaniami w klasie – co możemy zrobić, aby pomóc?

Trudne zachowania u uczniów stają się codziennością każdej szkoły. Przyczyny ich powstawania są często złożone i różnorodne, jednak zawsze stanowią dużą przeszkodę w realizacji programu nauczania.

 • specjalne potrzeby edukacyjne

Dotacja i subwencja na dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Zapraszamy na retransmisję webinarium, podczas którego ekspert odpowiada jak prawidłowo finansować i rozliczać wydatki na organizację kształcenia specjalnego. 

 • webinarium
 • specjalne potrzeby edukacyjne

Metody pracy podczas zajęć z klasą o zróżnicowanym poziomie funkcjonowania uczniów

Część 3 cyklu „Wszystko o specjalnych potrzebach edukacyjnych i edukacji włączającej”