Atlas do wiedzy o społeczeństwie

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe

Atlas do wiedzy o społeczeństwie to publikacja przeznaczona dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ułatwia pracę podczas lekcji i rozwija umiejętności uczniów.

  • Pomaga rozwijać zainteresowanie przedmiotem i przybliżać omawiane treści dzięki przystępnie zaprezentowanym i aktualnym danym statystycznym.
  • Pozwala urozmaicić pracę na lekcjach poprzez wykorzystanie dodatkowych źródeł informacji.
  • Umożliwia wszechstronną analizę zagadnień przedstawionych w atrakcyjnej formie graficznej, m.in. w postaci map, wykresów, schematów, diagramów, zdjęć.
  • Ułatwia doskonalenie umiejętności przedmiotowych dzięki bogatemu wyborowi różnorodnych materiałów i źródeł.