Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych

„Atlas geograficzny dla szkół ponadgimnazjalnych” stanowi kompletny zbiór aktualnych map fizycznych, politycznych, regionalnych oraz tematycznych świata i Polski, niezbędnych w nauczaniu geografii w liceum oraz technikum.

  • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym bez względu na wybrany podręcznik.
  • Ułatwia pracę z mapami dzięki czytelnej i atrakcyjnej formie.
  • Pozwala poszerzać i utrwalać wiedzę niezbędną na egzaminie maturalnym, ponieważ zawiera liczne diagramy przedstawiające najważniejsze zagadnienia geograficzne.