Atlas geograficzny dla szkół ponadpodstawowych

Autorzy: Praca zbiorowa

Nowy atlas geograficzny zawiera zestaw aktualnych i czytelnych map, spójnych z wymaganiami nowej podstawy programowej oraz dostosowanych do percepcji młodszych uczniów szkół ponadpodstawowych.

  • Przedstawia najbardziej aktualne informacje na ponad 300 czytelnych mapach ogólnogeograficznych i tematycznych świata, kontynentów oraz Polski.
  • Poszerza wiedzę o współczesnym świecie, wykorzystując różnorodne formy prezentacji danych liczbowych, takie jak wykresy i diagramy.
  • Ułatwia przygotowanie do matury dzięki mapom zgodnym z wymaganiami nowej podstawy programowej.
  • Zapewnia pełną realizację programu nauczania geografii w zakresie podstawowym i rozszerzonym, bez względu na wybrany podręcznik.