Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas Przyroda. Świat wokół nas

Atlas do przyrody dla szkoły podstawowe

Autorzy: Opracowanie zbiorowe


Atlas ilustrowany „Świat przyrody” stanowi niezbędną pomoc dydaktyczną w nauczaniu przyrody oraz jest doskonałym uzupełnieniem treści zawartych w podręczniku.

Ułatwia wyjaśnianie wybranych zagadnień geograficznych dzięki czytelnym mapom. 

Rozbudza zainteresowanie ucznia przyrodą za pomocą atrakcyjnych ilustracji, wyjątkowych fotografii oraz licznych ciekawostek.

• Uczy praktycznego wykorzystania zdobytej wiedzy dzięki ilustrowanym tablicom Poznaj rozpoznaj zawierającym opisy organizmów.

• Pomaga zrozumieć zagadnienia przyrodnicze za pomocą unikalnych, przezroczystych kalek.

• Ułatwia sprawdzanie wiedzy dzięki poleceniom Czy wiesz, że?