Biologia na czasie 1

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Barbara Januszewska-Hasiec, Joanna Kobyłecka, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” to sprawdzona i ceniona publikacja skorelowana z podręcznikiem, teraz wzbogacona o nowe rozwiązania ułatwiające nauczanie biologii w zakresie podstawowym. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

  • Ułatwiają pracę z młodszym uczniem dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia oraz mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującymi informacje z każdej lekcji.
  • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki zestawom pytań i odpowiedzi do działu Na wyrywki, kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi po dziale oraz odwołaniom do stron z podręcznika.
  • Skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym kartom pracy do każdej lekcji. 
  • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.