Biologia na czasie 1

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Barbara Arciuch, Magdalena Fiałkowska-Kołek, Barbara Januszewska-Hasiec, Elżbieta Komosa, Małgorzata Leyko, Alina Nowakowska, Iwona Płusa, Urszula Poziomek, Renata Stencel, Aleksandra Szkutnik-Stokłosa, Anna Tyc

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 1” zawierają ponad 200 zadań typu maturalnego w formie kart pracy do wszystkich rozdziałów skorelowanego z nimi podręcznika.

  • Umożliwiają sprawdzenie poziomu opanowania treści dotyczących chemicznych podstaw życia, cytologii oraz różnorodności organizmów dzięki zadaniom typu maturalnego oraz Akuszowi maturalnemu.
  • Pomagają kształcić kluczowe umiejętności, m.in. przetwarzania i interpretowania danych, poprzez zadania z tekstami źródłowymi, wykresami i schematami.
  • Uczą analizowania eksperymentów dzięki licznym zadaniom z doświadczeniami.