Biologia na czasie 2

Karty pracy ucznia dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Autorzy: Dawid Kaczmarek, Jacek Pawłowski, Renata Stencel

„Karty pracy ucznia” skracają czas potrzebny na przygotowanie zajęć dzięki gotowym zestawom zadań do każdej lekcji. Klucz odpowiedzi do „Kart pracy ucznia” jest dostępny na dlanauczyciela.pl.  

  • Ułatwiają pracę dzięki zadaniom dostosowanym poziomem do wieku ucznia.
  • Pomagają zrealizować trudne i obszerne treści dzięki mapom mentalnym Uporządkuj wiedzę systematyzującymi informacje z każdego działu oraz kartom powtórzeniowym z zadaniami przekrojowymi.
  • Kształcą umiejętność przetwarzania i analizowania informacji za pomocą tekstów źródłowych, wykresów i tabel.