Biologia na czasie 2

Biologia na czasie 2

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Magdalena Fiałkowska-Kołek, Piotr Kąkol, Alina Nowakowska, Jacek Pawłowski, Urszula Poziomek, Anna Tyc

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 2” zawierają ponad 250 zadań maturalnych do wszystkich rozdziałów skorelowanego z nimi podręcznika.

  • Pomagają ćwiczyć umiejętności sprawdzane na maturze, m.in. rozumienia przebiegu procesów metabolicznych, poprzez zadania ze schematami, wykresami i tabelami.
  • Ułatwiają przygotowanie do sprawdzianów dzięki korelacji z podręcznikiem „Biologia na czasie 2”.
  • Uczą projektowania doświadczeń dotyczących metabolizmu dzięki licznym zadaniom z metodyki badań biologicznych.