Biologia na czasie 2

Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego i technikum, zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 1006/2/2020
Autorzy: Anna Helmin, Jolanta Holeczek

Podręcznik „Biologia na czasie 2” do zakresu podstawowego zawiera treści dotyczące budowy i funkcjonowania organizmu człowieka. Są one zilustrowane atrakcyjnymi infografikami, dzięki którym łatwiej jest zrozumieć i zapamiętać najważniejsze informacje.

  • Pozwala łatwo zapamiętać przyczyny, objawy, sposoby diagnostyki oraz profilaktykę chorób i zaburzeń opisanych w podstawie programowej.
  • Odwołuje się do życia codziennego i wykorzystywania wiedzy w praktyce poprzez tematy poruszane w elementach O tym się mówi! oraz Bliżej życia.
  • Przypomina ważne informacje, np. dotyczące chorób za pomocą elementu To było w szkole podstawowej!
  • Wskazuje, jak zapamiętać ważne wiadomości dzięki elementowi Jest na to sposób.
  • Wspiera realizację obowiązkowych doświadczeń biologicznych.
  • Przyspiesza naukędzięki celom lekcji podanym w elemencie Zwróć uwagę na…, podsumowaniom zamieszczonym po każdej lekcji w elemencie W skrócie oraz Podsumowaniom znajdującym się na końcu każdego działu.  
  • Umożliwia szybkie sprawdzenie wiedzy przed klasówką, dzięki zadaniom powtórzeniowym.