Biologia na czasie 3

Biologia na czasie 3

Maturalne karty pracy dla liceum ogólnokształcącego i technikum. Zakres rozszerzony

Autorzy: Jolanta Holeczek, Alina Nowakowska, Anna Tyc

Maturalne karty pracy „Biologia na czasie 3” zawierają ponad 140 zadań maturalnych do wszystkich rozdziałów skorelowanego z nimi podręcznika.

  • Pomagają ćwiczyć umiejętności sprawdzane na maturze, m.in. rozwiązywania krzyżówek genetycznych, obliczania odległości między genami czy zastosowania prawa Hardy’ego-Weinberga.
  • Uczą projektowania, analizowania i interpretowania wyników doświadczeń z zakresu genetyki, ekologii i ewolucjonizmu poprzez liczne zadania z zakresu metodyki badań biologicznych.
  • Kształcą umiejętność wykorzystywania narzędzi matematycznych do analizy zjawisk i procesów dzięki licznym zadaniom obliczeniowym.
  • Ułatwiają przygotowanie do sprawdzianów poprzez korelację z treściami podręcznika „Biologia na czasie 3”.