Biologia na czasie 3

Podręcznik dla szkół ponadgimnazjalnych. Zakres rozszerzony. Z dostępem do E-testów

Nr dopuszczenia: 564/3/2014
Autorzy: Franciszek Dubert, Marek Jurgowiak, Maria Marko-Worłowska, Władysław Zamachowski

Podręcznik „Biologia na czasie 3” jest przeznaczony do nauczania biologii w szkołach ponadgimnazjalnych, w zakresie rozszerzonym. Zawiera treści z zakresu genetyki, biotechnologii, ewolucjonizmu oraz ekologii z elementami ochrony środowiska. Zapewnia dostęp do aplikacji E-testy.

 

  •  Pozwala lepiej zrozumieć metodykę badań biologicznych dzięki opisom przełomowych doświadczeń biologicznych Jak to odkryto?
  • Pomaga w zdobyciu umiejętności niezbędnych na sprawdzianach oraz na egzaminie maturalnym z pomocą samouczków Krok po kroku.
  • Pokazuje, jak wiedza biologiczna może być wykorzystywana w leczeniu chorób dzięki Biologii w medycynie.
  • Zapewnia skuteczne powtarzanie materiału za pomocą Podsumowań w formie tabel i schematów oraz Przydatnych terminów.