Bliżej świata

Bliżej świata

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 140/2009
Autorzy: Maria Wesołowska-Starnawska, Witold Starnawski, Andrzej Pilipiuk

„Bliżej świata” to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, który w przyjazny sposób pomaga uczniom poznać i zrozumieć otaczający ich świat.

Ponadto:

  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem dzięki atrakcyjnym rozwiązaniom graficznym uzupełniającym tekst główny (Warto wiedzieć).
  • Pozwala na skuteczną naukę, co ułatwia przystępny język tekstu głównego oraz wyszczególnianie najważniejszych treści i pojęć.
  • Kształci aktywną postawę obywatelską poprzez różnorodne ćwiczenia.
  • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami niezbędną na egzaminie gimnazjalnym za pomocą bogatego wyposażenia w te materiały (schematy, rysunki, wykresy, zdjęcia).
  • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki elementom Zapamiętaj oraz Ćwiczenia i zadania.