Chcę wiedzieć więcej, zeszyt A

Chcę wiedzieć więcej, zeszyt A

Autorzy: Agnieszka Jankowska, Danuta Kochanowska, Anna Koślacz

Ćwiczenia z cyklu „Chcę wiedzieć więcej” doskonalą umiejętności czytania, pisania oraz liczenia. Uwzględniając zasadę stopniowania trudności, zeszyty rozwijają umiejętności niezbędne do osiągnięcia szkolnego sukcesu. 

Zeszyt A:

  • Rozwija sprawność manualną dzięki wielu ćwiczeniom grafomotorycznym.
  • Doskonali percepcję wzrokową na materiale obrazkowym i wyrazowym.
  • Rozwija umiejętność samodzielnego czytania i pisania oraz pamięć.
  • Doskonali umiejętność myślenia przyczyno-skutkowego i umożliwia zdobycie dodatkowych wiadomości z różnych dziedzin.
  • Wyrabia spostrzegawczość i koordynację wzrokowo-ruchową.
  • Kształtuje pojęcia matematyczne.
  • Utrwala treści edukacyjne podane podczas zajęć.