Chemia Nowej Ery. Część 2

Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 49/2/2009/2015
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 2. obejmuje treści z chemii nieorganicznej. W atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.

  • Wspomaga rozwijanie umiejętności zapisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym doświadczeniom chemicznym, a dokładne instrukcje ich wykonania umożliwiają samodzielne i bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów.
  • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności dzięki zadaniom do każdego tematu.
  • Ułatwia opanowanie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność dzięki Przypomnieniom z treściami koniecznymi do zrozumienia nowych zagadnień i infografikom przedstawiającym krok po kroku złożone procesy.
  • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom nadprogramowym Wiem więcej.
  • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści do zapamiętania z danej lekcji dzięki elementowi Nowe pojęcia.
  • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementom Chemia wokół nas i Czy wiesz, że… oraz licznym fotografiom zastosowań.