Chemia Nowej Ery. Część 3

Chemia Nowej Ery. Część 3

Podręcznik do chemii dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 49/3/2010/2015
Autorzy: Jan Kulawik, Teresa Kulawik, Maria Litwin

Podręcznik dla gimnazjum „Chemia Nowej Ery” część 3. obejmuje treści z chemii organicznej. W atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną, co ułatwia zainteresowanie uczniów przedmiotem.

  • Wspomaga rozwijanie umiejętności zapisywania obserwacji i formułowania wniosków dzięki precyzyjnie opisanym doświadczeniom chemicznym, a dokładne instrukcje ich wykonania umożliwiają samodzielne i bezpieczne wykonywanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów.
  • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności dzięki zadaniom do każdego tematu.
  • Ułatwia utrwalenie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność dzięki Przypomnieniom z treściami koniecznymi do zrozumienia nowych zagadnień.
  • Jest pomocny w zrozumieniu i zapamiętaniu nowych wiadomości, czemu służą infografiki ilustrujące zastosowania związków chemicznych.
  • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom nadprogramowym Wiem więcej.
  • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych definicji do zapamiętania z danej lekcji dzięki elementowi Nowe pojęcia.
  • Budzi zainteresowanie przedmiotem i przedstawia chemię jako naukę nowoczesną, silnie związaną z życiem codziennym dzięki elementom Chemia wokół nas i Czy wiesz, że… oraz licznym fotografiom zastosowań.
  • Doskonale sprawdza się podczas powtarzania wiadomości przed egzaminem gimnazjalnym dzięki zestawieniu wszystkich poznanych rodzajów reakcji chemicznych.