Chemia Nowej Ery NEON 7. Nowość! Edycja 2023–2025

Podręcznik do chemii dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 785/1/2023/z1
Autorzy: Kulawik Jan, Kulawik Teresa, Litwin Maria

Podręcznik dla klasy 7 szkoły podstawowej „Chemia Nowej Ery” w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. W nowej edycji zostały m.in. uaktualnione dane, zgodne ze współczesnym stanem wiedzy chemicznej i danymi publikowanymi przez CKE. Zapewnia komfort pracy nauczyciela i ucznia, zarówno w szkole, jak i w domu, dzięki systemowi NEON.

  • Ułatwia opanowanie podstaw chemii uczniom, którym nauka sprawia trudność, dzięki wyjaśnionym krok po kroku ponad 50 przykładom zadań problemowych i obliczeniowych oraz infografikom Przeczytaj – zrozumiesz! przedstawiającym krok po kroku procesy i kształcącym umiejętności.
  • Wspiera stopniowe wprowadzanie uczniów w zagadnienia chemii dzięki optymalnemu podziałowi treści nauczania na klasę 7 i 8. Powtórzenie informacji o Tlenkach i wodorotlenkach na początku klasy 8 ułatwia przypomnienie ich przed realizacją tematu Sole
  • Kształci umiejętność projektowania i opisywania doświadczeń chemicznych dzięki precyzyjnym instrukcjom zilustrowanym schematem i fotografią, z czytelnie wyróżnionymi obserwacjami i wnioskami. Propozycje doświadczeń do samodzielnego wykonania przez uczniów umożliwiają bezpieczne przeprowadzanie eksperymentów i ułatwiają kształcenie umiejętności rysowania schematów. Doświadczenia zalecane do realizacji w podstawie programowej zostały wyróżnione.
  • Ułatwia uczniom znalezienie najważniejszych treści w danym temacie dzięki elementowi Zapamiętaj i Celom lekcji przygotowanym do każdego tematu.
  • Jest pomocny w utrwalaniu i porządkowaniu wiedzy dzięki elementom Skojarz i zapamiętaj! oraz Podobieństwa i różnice.
  • Budzi zainteresowanie, gdyż w atrakcyjny sposób łączy wiedzę z informacjami o zastosowaniach chemii. Częste odwołania do życia codziennego ukazują chemię jako naukę praktyczną i nowoczesną dzięki elementowi Chemia wokół nas oraz licznym infografikom Zastosowania.
  • Pomocny w sprawdzeniu wiadomości i ćwiczeniu umiejętności przed sprawdzianem dzięki Podsumowaniom oraz przekrojowym zadaniom Sprawdź, czy wiesz… Sprawdź, czy umiesz… umieszczonym na końcu każdego działu.
  • Rozwija umiejętności uczniów starających się o ocenę celującą dzięki wyróżnionym treściom i zadaniom o podwyższonym stopniu trudności – Dla dociekliwych.
  • Pozwala na osiągnięcie synergii w nauczaniu dzięki połączeniu tradycyjnego podręcznika z NEONbookiem Podręcznika, zawierającym ponad 250 różnorodnych zasobów, które ułatwią zrozumienie i zapamiętywanie, uporządkują wiedzę, umożliwią naukę poprzez wykonywanie ćwiczeń interaktywnych.

 

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

  • Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Chemia Nowe Ery – NEON.