Chemia w zadaniach i przykładach NEON. Nowość! Edycja 2023–2025

Zbiór zadań dla klas siódmej i ósmej szkoły podstawowej

Autorzy: Litwin Maria, Styka-Wlazło Szarota, Kulawik Teresa

Zbiór zadań dla klas 7 i 8 szkoły podstawowej „Chemia w zadaniach i przykładach” to rozwiązanie wspierające naukę chemii z lekcji na lekcję oraz podczas przygotowań do sprawdzianów czy konkursów chemicznych. W nowej edycji zostały uaktualnione dane, zgodne z CKE. Zawiera kody dostępu do dodatkowych materiałów na stronie docwiczenia.pl.

  • Jest pomocny w utrwalaniu wiedzy i kształceniu umiejętności z lekcji na lekcję dzięki różnorodnym zadaniom uporządkowanym zgodnie z zasadą stopniowania trudności.
  • Skutecznie wspiera opanowanie wielu sposobów rozwiązywania zadań, zarówno obliczeniowych, jak i z problemowych dzięki przykładom opisanym krok po kroku.
  • Słownik chemiczny, z ważnymi pojęciami uporządkowanymi alfabetycznie, doskonale sprawdzi się podczas powtarzania wiadomości.
  • Element Opisywanie doświadczeń chemicznych krok po kroku kształci umiejętność opisu doświadczeń chemicznym, a testy umożliwiają weryfikację poziomu opanowania wiedzy i umiejętności.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności wykraczających poza wymagania podstawy programowej dzięki zadaniom i treściom zamieszczonym w dziale Przygotowanie do konkursów chemicznych.
  • Zapewnia uczniom dostęp do animacji i filmów na stronie docwiczenia.pl za pomocą kodów QR zamieszczonych w publikacji.