Choroba

Pewny start. Instrukcje zachowań

Autorzy: Aksamit Diana, Młynarczyk-Karabin Ewelina

"Pewny start. Instrukcje zachowań. Choroba" to publikacja zawierająca instrukcje w formie tekstu łatwego do czytania oraz zdjęcia dotyczące:

  •  rozpoznawania pierwszych objawów choroby
  •  przestrzegania zasad higieny podczas kataru, kaszlu
  •  przyjmowania leków, a także sposobów zapobiegania chorobie.

Celem publikacji jest pomoc uczniom w zwiększeniu ich samodzielności.

Proponujemy następującą formę pracy z materiałami:

  •  wprowadzenie - nauczyciel omawia instrukcje z uczniem w szkole.
  •  ćwiczenie - uczeń stara się stosować instrukcje w naturalnych sytuacjach, z pomocą nauczyciela lub rodzica.
  •  wdrożenie - uczeń samodzielnie wykonuje określone czynności, z pomocą instrukcji.