Co mogę robić? Karty informacyjne o miejscach pracy

Pewny start. O dorosłości

Autorzy: Szostak Barbara, Klaro-Celej Lidia

Osoby z niepełnosprawnością intelektualną mogą podjąć zatrudnienie w wielu miejscach – tak, aby rozwijać własne zainteresowania i zyskać możliwość samodzielnego funkcjonowania w społeczeństwie. Gdzie mogą podjąć pracę zawodową? Z czym wiąże się zatrudnienie w typowych zakładach pracy? Pomoce naukowe zawarte w publikacji „Pewny start. O dorosłości. Co mogę robić? Karty informacyjne o miejscach pracy” pomogą nauczycielowi kształcenia specjalnego lub pedagogowi omówić te kwestie.

Publikacja zawiera aż 11 bogato ilustrowanych, przejrzystych kart pracy, które pozwalają omówić zatrudnienie w miejscach takich jak:

 • biuro,
 • zakład introligatorski,
 • zakład fryzjerski,
 • sklep,
 • biblioteka,
 • myjnia samochodowa,
 • gospodarstwo rolne,
 • dom pomocy społecznej.


Uczeń dowie się z nich:

 • jakie predyspozycje są potrzebne do pracy w danym miejscu,
 • jakie są obowiązki zawodowe,
 • co ciekawego będzie mógł robić w każdym z takich miejsc.


Nauczyciel może wykorzystać karty informacyjne m.in. podczas zajęć prowadzonych w szkole przyspasabiającej do podjęcia pracy, jak również na zajęciach dodatkowych czy podczas terapii pedagogicznej. Materiały mogą posłużyć jako punkt wyjścia do dyskusji i rozwiania wątpliwości związanych z zatrudnieniem. Staną się również dla uczniów inspiracją, która ułatwi podjęcie decyzji o miejscu przyszłej pracy. Poznaj również pozostałe materiały dydaktyczne z serii „Pewny start. O dorosłości”. Poruszają tematy związane z zatrudnieniem, funkcjonowaniem w społeczeństwie oraz codziennymi wyzwaniami dorosłego życia z perspektywy osoby z niepełnosprawnością intelektualną