Czas na geografię.

Czas na geografię.

Podręcznik do geografii. Zakres podstawowy

Nr dopuszczenia: 355/2011/2015
Autorzy: Barbara Lenartowicz, Marcin Wójcik

Podręcznik „Czas na geografię. Zakres podstawowy” jest przeznaczony do nauczania geografii w klasach pierwszych szkół ponadgimnazjalnych w zakresie podstawowym. Zawiera treści dotyczące współczesnych zagadnień geografii społeczno-ekonomicznej ogólnej.

  • Uatrakcyjnia naukę geografii dzięki czytelnym mapom, ciekawym tekstom źródłowym oraz licznym ciekawostkom.
  • Ułatwia zrozumienie wybranych zagadnień społeczno-ekonomicznych ukazanych za pomocą elementu Studium przypadku.