Das ist Deutsch! Część 2

Das ist Deutsch! Część 2

Oprogramowanie do tablic interaktywnych. Język niemiecki dla gimazjum

„Das ist Deutsch!” . Część 2. Oprogramowanie do tablic interaktywnych -  nowoczesna seria podręczników do nauki języka niemieckiego w gimnazjum, przygotowana do pracy z tablicą interaktywną lub komputerem. 

  • Przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego poprzez zadania w formie egzaminacyjnej – sekcja Prüfungstraning.
  • Ułatwia organizację lekcji oferując zgromadzone w jednym miejscu nagrania, słownik, rozwiązania do zadań, zagadnienia gramatycznie oraz filmy ze scenariuszami.
  • Łączy naukę z zabawą poprzez prezentację ośmiu krótkich kwizów związanych tematycznie z podręcznikiem – sekcja Filme.
  • Pozwala na indywidualizację  nauczania poprzez bank dodatkowych ćwiczeń w sekcji Mehr wissen=Mehr können..
  • Ułatwia prezentację oraz przyswojenie gramatyki poprzez sekcję Grammatik będącą zestawieniem zagadnień gramatycznych w każdym rozdziale.
  • Rozwija zainteresowanie innym przedmiotami oferując zadania projektowe i ścieżki międzyprzedmiotowe  - CLIL (np. Mathe auf Deutsch)
  • Umożliwia kreację lekcji i swobodę w doborze materiału.
  • Umożliwia notowanie na tablicy własnych komentarzy, pomysłów oraz zapisywanie ich w pamięci komputera.