Das ist Deutsch! Część 2

Das ist Deutsch! Część 2

Zeszyt ćwiczeń. Język niemiecki dla gimnazjum

Autorzy: Sylwia Rapacka, Sylwia Mróz, Jolanta Kamińska

„Das ist Deutsch!” Część 2. Język niemiecki dla gimnazjum. Zeszyt ćwiczeń z notatnikiem ucznia. Kolorowy zeszyt ćwiczeń składający się z 8 rozdziałów, skorelowany z podręcznikiem, przeznaczony do nauki języka niemieckiego dla młodzieży w wieku gimnazjalnym.

  • Umożliwia sprawne odnajdowanie właściwych ćwiczeń dzięki przejrzystej nawigacji i strukturze - każdej lekcji z podręcznika odpowiadają dwie strony z ćwiczeń.
  • Pozwala na indywidualizację  nauczania poprzez bank dodatkowych ćwiczeń w sekcji Mehr wissen=Mehr können (możliwość przeprowadzenia lekcji w wymiarze trzech godzin tygodniowo).
  • Oferuje możliwość wyboru zadań do wykonania (sekcja A- powtórzenie i utrwalenie materiału, sekcja B - ćwiczenia spiralne, sekcja C - zadania trudniejsze) według stopnia trudności i celów dydaktycznych.
  • Umożliwia zastąpienie klasycznego zeszytu przedmiotowego, ponieważ każda lekcja zaczyna sięnotatnikiem z miejscem na wpisanie daty, numeru lekcji, tematu oraz zrobienie notatki.
  • Ułatwia uczącemu się samodzielną pracę, dzięki prostym poleceniom sformułowanym w języku polskim.