Das ist Deutsch! Część 3

Das ist Deutsch! Część 3

Podręcznik. Język niemiecki dla gimnazjum

Autorzy: Jolanta Kamińska

„Das ist Deutsch” . Część 3. Język niemiecki dla gimnazjum. Podręcznik do nauki języka niemieckiego z dwiema  płytami  CD-Audio z nagraniami do podręcznika. Zadania zawarte w podręczniku zgodne są formatem egzaminu gimnazjalnego i stanowią wartościowy materiał edukacyjny w procesie przygotowania do egzaminu. Prezentowane zakresy tematyczne i ćwiczone sprawności językowe pozwalają przygotować się do ogólnie funkcjonujących certyfikatów językowych - po części 3. na poziomie A2/B1. Podręcznik zgodny jest z wytycznymi nowej podstawy programowej. Nie spełnia wymogu wieloletniości.

  • Ułatwia planowanie pracy dzięki konsekwentnej strukturze (8 rozdziałów, każdy rozdział składa się 5 lekcji oraz lekcji powtórzeniowej);  każda lekcja prezentowana jest na dwóch stronach.
  • Umożliwia indywidualizację i rozszerzenie nauczania poprzez bank dodatkowych ćwiczeń w sekcji Mehr wissen=Mehr könnenPrüfungstraining oraz projekty i ścieżki międzyprzedmiotowe CLIL,  do trzech godzin w tygodniu.
  • Umożliwia przygotowanie do egzaminu gimnazjalnego poprzez zadania w formie egzaminacyjnej wzorowane na arkuszach Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zamieszczone w sekcji Prüfungstraining.
  • Umożliwia przygotowanie do certyfikatów językowych -  po części 3. na poziomie A2/B1 -  poprzez ćwiczenie sprawności językowych testowanych w trakcie egzaminu.
  • Ułatwia przyswojenie wymowy poprzez intensywny trening fonetyczny.
  • Wspiera przyswajanie nowego słownictwa porządkując je w formie aktywnego słowniczka – Aktivwörterbuch oraz słowniczka niemiecko-polskiego – Wörterbuch na końcu książki.
  • Ułatwia prezentację i przyswojenie struktur gramatycznych poprzez zamieszczone karty gramatyczne  po każdym rozdziale oraz na końcu podręcznika.
  • Wzbudza zainteresowanie dzięki bogatej szacie graficznej i tematyce zgodnej z zainteresowaniami młodzieży w wieku gimnazjalnym.