Das ist Deutsch! Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego

Das ist Deutsch! Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego

Przykładowe arkusze egzaminacyjne. Poziom podstawowy i rozszerzony

Autorzy: Anna Abramczyk

Das ist Deutsch!” Egzamin gimnazjalny z języka niemieckiego. Przykładowe arkusze egzaminacyjne. Poziom podstawowy i rozszerzony. Z dostępem do portalu egzaminacyjnego eduQrsor i dwiema płytami CD-Audio.

  •  Zawiera 10 przykładowych arkuszy egzaminacyjnych na poziomie podstawowym oraz 5 arkuszy na poziomie rozszerzonym. Arkusze zawierają takie same typy poleceń oraz zadań z jakimi uczniowie spotkają się na egzaminie.
  • Umożliwia przygotowanie się do egzaminu gimnazjalnego z języka niemieckiego odbywającego się od roku szkolnego 20011/2012 w nowej formule.
  • Umożliwia intensywny trening rozumienia ze słuchu dzięki dwóm załączonym płytom CD-Audio.
  • Umożliwia pracę samodzielną dzięki załączonym transkrypcjom do  nagrań oraz kluczom odpowiedzi.
  • Oferuje poprzez EduQrsor - nowoczesne narzędzie online zadania samokształceniowe- opanowanie typów zadań wymaganych na egzaminie.