Das ist Deutsch! KOMPAKT. Część 1

Das ist Deutsch! KOMPAKT. Część 1

Podręcznik do nauki języka niemieckiego dla gimnazjum

Autorzy: Jolanta Kamińska

"Das ist Deutsch! KOMPAKT”. Część 1.  Podręcznik do języka niemiecki dla gimnazjum z dwiema płytami CD-Audio. Część 1. przeznaczona jest dla osób rozpoczynających naukę języka niemieckiego od podstaw (podstawa programowa III.0.) Spełnia wymóg wieloletniości. 

  • Umożliwia pracę nad przygotowaniem do egzaminu gimnazjalnego poprzez trening umiejętności językowych testowanych w trakcie egzaminu.
  • Posiada przejrzysty układ - każda lekcja mieści się na dwóch stronach i kończy się ewaluacją postępów w nauce.
  • Ułatwia prezentację i przyswojenie struktur gramatycznych poprzez zamieszczone tabele gramatyczne  po każdym rozdziale  Grammatik kompakt!
  • Pozwala na sprawne powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego po rozdziale dzięki sekcji FOKUS-Wiederholung.
  • Wspiera przyswajanie nowego słownictwa porządkując je w formie aktywnego słowniczka -Aktivwörterbuch (zawiera tłumaczenie na język polski)
  • Pozwala po każdym rozdziale na odsłuchiwanie, ćwiczenie wymowy i powtarzanie słownictwa zawartego także  w zeszycie ćwiczeń (nagrania znajdują się na płycie CD-Audio załączonej do podręcznika).
  • Oswaja z wymową poprzez wyraźnie oznaczony trening fonetyczny.
  • Ułatwia poszukiwanie słówek poprzez listę uporządkowaną alfabetycznie -  Wörterbuch (zawiera tłumaczenie na język polski).
  • Proponuje materiały do ćwiczeń na rozumienie ze słuchu, z możliwością wpisywanie rozwiązań - pliki PDF do wydruku na płycie CD-Audio załączonej do podręcznika.
  • Motywuje do pracy nad językiem i w języku niemieckim oferując ciekawe tematy, gry i zabawy językowe oraz projekty edukacyjne w sekcji Projektecke.