Das ist Deutsch! Kompakt. Część 1

Das ist Deutsch! Kompakt. Część 1

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla gimnazjum. NOWE WYDANIE

Autorzy: Jolanta Kamińska

„Das ist Deutsch! Kompakt”. Część 1. Zeszyt ćwiczeń  do języka niemieckiego dla gimnazjum NOWE WYDANIE z kodami QR lub alfanumerycznymi. Edycja z 2016 roku oferuje rozbudowane zasoby dostępne online, które  stanowią doskonały trening utrwalający materiał prezentowany w podręczniku wzbogacony pakietem filmów związanych tematycznie z podręcznikiem. Publikacja przeznaczona do realizacji programu nauczania języka niemieckiego od podstaw (podstawa programowa III.0.). Spełnia wymóg wieloletniości. 

  • Posiada przejrzysty układ. Każdy rozdział zawiera ćwiczenia do czterech lekcji oraz ćwiczenia na sprawne powtórzenie materiału gramatyczno-leksykalnego po rozdziale - sekcja FOKUS-Wiederholung.
  • Pozwala na zapoznanie się z zadaniami typu egzaminacyjnego poprzez zadania oznaczone znakiem E!.
  • Umożliwia samodzielną kontrolę wiedzy po każdym rozdziale dzięki sekcji zawierającej zadania typu egzaminacyjnego – Keine Angst vor dem Test! Interpretacja uzyskanych wyników znajduje się w części  Meine Ergebnisse - Keine Angst vor dem Test!
  • Umożliwia systematyczną pracę nad materiałem gramatycznym wprowadzonym w danym dziale z odnośnikami do tabel w części podręcznikowej  - sekcja Grammatik kompakt! – Übungen.
  • Pozwala na indywidualizację pracy wprowadzając zadania dodatkowe w sekcji FOKUS – Extra.
  • Pozwala po każdym rozdziale na odsłuchiwanie, ćwiczenie wymowy i powtarzanie słownictwa dzięki nagraniom do sekcji Wörterbuch (nagrania dostępne na płycie CD-Audio do podręcznika). 
  • Daje możliwość wpisywania rozwiązań do wybranych zadań na rozumienie słuchu – sekcja Zadania na rozumienie ze słuchu dostępne po wydrukowaniu plików PDF zamieszczonych na płycie CD-Audio dołączonej do podręcznika.
  • Rozwija zainteresowanie przedmiotem oferując filmy tematycznie związane z rozdziałem – karty pracy w sekcji DVD-Filme-Arbeitsblätter, filmy dostępne poprzez kody QR lub alfanumeryczne lub w portalu dla nauczyciela.pl.
  • Dostarcza poprzez kody QR lub alfanumeryczne dodatkowe materiały typu ćwiczenia gramatyczne, filmy – sekcja bank filmów o tematyce realioznawczej, karty pracy do filmów, mninitesty gimnazjalne Mein Test oraz klucze odpowiedzi.