Das ist Deutsch! KOMPAKT

Podręcznik do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 814/1/2017
Autorzy: Jolanta Kamińska

Podręcznik został dostosowany do wymogów nowej podstawy programowej i gwarantuje nauczycielowi realizację wszystkich jej założeń. A w nim:

  • nacisk na reagowanie językowe, dialogi sterowane, liczne impulsy językowe  aktywizujące ucznia,
  • zestawienie gramatyki w postaci tabel i tłumaczeń reguł w języku polskim doskonale systematyzuje zagadnienia gramatyczne po każdym rozdziale;
  • wzbogacona oferta ćwiczeń gramatyczno-leksykalnych,
  • interesujące projekty motywują do nauki języka niemieckiego;
  • słownik aktywny, który jednocześnie pomoże uczniom przygotować się do testu;
  • indywidualizacja nauczania i intensywny trening fonetyczny.

Zobacz także