Destination: Exam

Destination: Exam

arkusze egzaminacyjne do gimnazjum

Autorzy: Jolanta Sochaczewska-Kuleta

Publikacja „Destination: Exam” – Arkusze egzaminacyjne do gimnazjum, stanowi praktyczne przygotowanie do egzaminu z języka angielskiego, zgodnie z wymogami egzaminacyjnymi.

  • Pomaga oswoić się z formą egzaminu dzięki przykładowym arkuszom egzaminacyjnym dla poziomu podstawowego oraz rozszerzonego
  • Umożliwia przećwiczenie wszystkich typów zadań występujących na egzaminie maturalnym – również tych sprawdzających rozumienie ze słuchu dzięki nagraniom dostępnym na stronie internetowej.
  • Pozwala uczniowi sprawdzić samodzielnie stan swojej wiedzy dzięki zamieszczonemu na końcu kluczowi odpowiedzi.