Deutsch KOMPAKT neu NEON. Klasa 7

Deutsch KOMPAKT neu NEON. Klasa 7

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Autorzy: Kamińska Jolanta

Nowa edycja 2023–2025

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

  • Kommunikation kompakt! – ćwiczenia na komunikację rozwijające interakcje i mówienie produktywne
  • Grammatik kompakt! – ćwiczenia gramatyczne skorelowane z tabelami i filmami gramatycznymi
  • Zadania w formacie egzaminacyjnym w rozdziale Keine Angst vor dem Test oraz w tematycznych testach przekrojowych
  • Keine Angst vor dem Test! – zadania uwzględniające różne sprawności językowe wraz z punktacją, także zadania w formacie egzaminacyjnym.
  • Filmy gramatyczne.
  • NEONbook Zeszytu ćwiczeń jest dostępny dla każdego ucznia na lekcji i w domu.

Włącz wyższy standard nauczania. NEON

Dostęp do spójnego systemu rozwiązań edukacyjnych NEON jest możliwy w ramach oferty dotacyjnej dla serii Deutsch KOMPAKT neu.

Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także