Deutschtour FIT

Zeszyt ćwiczeń kl. 7

Autorzy: Kosacka Małgorzata, Kościelniak-Walewska Ewa

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej - Szkoła podstawowa 4-8

Zeszyt ćwiczeń do języka niemieckiego dla klasy siódmej szkoły podstawowej to pełnowartościowa publikacja odzwierciedlająca podręcznik, a w niej:

  • Zadania leksykalno-gramatyczne ściśle skorelowane z podręcznikiem.
  • Dodatkowe ćwiczenia leksykalno-gramatyczne (Wortschatz und Grammatik FIT) z odniesieniem do podręcznika oraz udostępniony poprzez kody QR pakiet dodatkowych zadań gramatycznych (Grammatik EXTRA!).
  • 14 filmów gramatycznych z objaśnieniami zagadnień gramatycznych dostępne poprzez kody QR.
  • Dodatkowy materiał w ciekawej wizualnie i atrakcyjnej dla ucznia formie gier i zabaw (Spiel und lern mit!) oraz dostęp poprzez kody QR do kart pracy z ćwiczeniami na komunikację (Rollenspiel).
  • Utrwalenie słownictwa aktywnego z danego rozdziału (Merk dir die Wörter!).
  • Skuteczne przygotowanie do sprawdzianów po każdym rozdziale (Mein Test z nagraniami dostępnymi poprzez kody QR).
  • Poszerzenie kompetencji językowych w zakresie rozumienia autentycznego języka poprzez filmy dostępne za pomocą kodów QR (Filmlektionen).
  • Inspiracje do samodzielnej pracy projektowej (Videoblogs).
  • Autentyczne filmy o tematyce krajoznawczej oraz karty pracy do filmów dostępne poprzez kody QR (Bank filmów).
Strefa narzędzi
Strefa wiedzy
Strefa rozwoju

Zobacz także