Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych

Diagnoza przedmiotowa dla szkół podstawowych umożliwia badanie poziomu osiągnięć oraz obserwację postępów uczniów w opanowaniu wiadomości i umiejętności określonych w obowiązującej podstawie programowej z pomocą zestawu miarodajnych, stale doskonalonych narzędzi diagnostycznych. 

Wyniki diagnozy pozwalają w przemyślany i skuteczny sposób dobrać dla każdego ucznia materiały służące rozwijaniu lub kształtowaniu umiejętności w celu zaspokajania indywidualnych potrzeb edukacyjnych.

W ramach portalu Diagnoza przedmiotowa z Nową Erą nauczyciel otrzymuje:

 

 • testy pomagające sprawdzić umiejętności uczniów szkół podstawowych,
 • profesjonalnie wykonane analizy wyników badań oraz przejrzyste,
 • czytelne raporty z wynikami każdego ucznia oraz klasy na tle wyników ogólnopolskich,
 • spersonalizowane opinie opisujące poziom opanowanych przez ucznia wiadomości i umiejętności,
 • rekomendacje zawierające kierunki dalszej pracy z uczniem.

 

 

 

Kalendarium diagnozy przedmiotowej dla klas 1–8 szkoły podstawowej w roku szkolnym 2020/2021

 

TERMIN

ZDARZENIE

20 kwietnia 2021 r.

Udostępnienie arkuszy przedmiotowych do diagnozy końcowej w wersji elektronicznej.

10 czerwca 2021 r.

Zakończenie wpisywania wyników w portalu diagnostycznym. 

22 czerwca 2021 r.

Prezentacja wyników ogólnopolskich w portalu diagnostycznym.

Diagnoza PRZED

Program diagnoza PRZED... sprawdza poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej. Ma formę próbnego egzaminu. Szkoła po przystąpieniu do programu otrzymuje arkusze egzaminacyjne zgodne z zaleceniami CKE wraz z kluczami odpowiedzi, przygotowane przez doświadczonych ekspertów. Nauczyciele i dyrektorzy zyskują możliwość generowania raportów, statystyk i wyników klasy w prosty i wygodny sposób. 

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Pobierz umowę.

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Test Umiejętności Trzecioklasisty

Program pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów kluczowych umiejętności na koniec I etapu edukacyjnego.

Czytaj więcej

PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

Program pozwala sprawdzić, w jakim stopniu uczniowie opanowali wymagania podstawy programowej. Wyniki egzaminu brane są pod uwagę podczas rekrutacji do szkół średnich.

Czytaj więcej

PRZED MATURĄ

Program w formie próbnego egzaminu maturalnego pomaga sprawdzić poziom opanowania przez uczniów wiadomości i umiejętności określonych w podstawie programowej.

Czytaj więcej

 

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Kalendarium diagnoz egzaminacyjnych w roku szkolnym 2020/2021

SZKOŁA PODSTAWOWA 

TEST UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

diagnoza Test Umiejętności Trzecioklasisty

ZDARZENIE

4 marca 2021 - 4 maja 2021

Przyjmowanie zgłoszeń do TESTU UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznychmusi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

28 kwietnia 2021

Udostępnienie elektronicznych arkuszy TESTU UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

5-6 maja 2021

Sugerowane terminy przeprowadzenia TESTU UMIEJĘTNOŚCI TRZECIOKLASISTY

5 maja – język polski

6 maja – matematyka 

Szanowni Dyrektorzy, wyjątkowy czas zdalnego nauczania wymaga elastycznych rozwiązań. Decyzję o terminie przeprowadzenia Testu Umiejętności Trzecioklasisty rekomendujemy podjąć indywidualnie po uwzględnieniu wszystkich okoliczności. 

30 maja 2021

Zakończenie przyjmowania wyników

9 czerwca 2021

Opublikowanie wyników ogólnopolskich 


SZKOŁA PODSTAWOWA
 

diagnoza PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY

KOMUNIKAT!

Szanowni Państwo,

w związku z sytuacją epidemiczną informujemy, że termin przeprowadzenia Próbnego Egzaminu Ósmoklasisty z Nową Erą ustala Dyrektor szkoły w dogodnym dla szkoły czasie.

Ze względu na zapowiedź premiera Mateusza Morawieckiego z dnia 21 listopada 2020 roku, dotyczącą zmiany terminu ferii zimowych, które mają trwać od 4 do 17 stycznia 2021 roku (w tym samym czasie dla wszystkich województw), przedłużamy czas na wpisywanie wyników egzaminu do 15 lutego 2021 roku. Raporty z wynikami ogólnopolskimi zostaną udostępnione 25 lutego 2021 roku.

 

TERMIN

ZDARZENIE

1 października 2020 r. – 19 stycznia 2021 r. 

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły zgłasza udział placówki w programach. Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

19 stycznia 2021 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

13 listopada 2020 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY w portalu dedykowanym szkole podstawowej: sprawdzian-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni robocze przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany  przez niego administrator konta szkoły.

 18 – 20 listopada 2020 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASISTY:

 język polski  18 listopada 2020 r., godz. 9.00

 matematyka  19 listopada 2019 r., godz. 9.00

 język angielski/język niemiecki  20 listopada 2019 r., godz. 9.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników z danej części testu zostaną udostępnione w dniu sugerowanego terminu przeprowadzenia diagnozy o godz. 9.00.

15 lutego 2021 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

25 lutego 2021 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED EGZAMINEM ÓSMOKLASITY

 

SZKOŁA PONADPODSTAWOWA 

diagnoza PRZED MATURĄ

 

TERMIN

ZDARZENIE

1 października 2020 r. - 18 stycznia 2021 r.

Przyjmowanie zgłoszeń do diagnozy PRZED MATURĄ w portalu 
zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Dyrektor szkoły jest osobą upoważnioną do zgłoszenia udziału placówki w programie.

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, musi zawrzeć umowę z Nową Erą o powierzeniu przetwarzania danych osobowych.  Zobacz sekcję "Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych".

18 stycznia 2021 r.

Zakończenie przyjmowania zgłoszeń w portalu zamowienie-diagnoza.nowaera.pl

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

18 stycznia 2021 r. - 25 stycznia 2021 r.

Udostępnienie elektronicznych arkuszy diagnozy PRZED MATURĄ w portalu dedykowanym szkołom ponadpodstawowym: matura-diagnoza.nowaera.pl

Testy będzie można pobrać na 3 dni  przed sugerowanym przez wydawcę terminem egzaminu. W tym celu należy wcześniej zalogować się i utworzyć klasy, w których testy zostaną zrealizowane. Może to zrobić Dyrektor lub wskazany przez niego administrator konta szkoły.

 21–29 stycznia 2021 r.

Sugerowane terminy przeprowadzenia diagnozy PRZED MATURĄ:

21 stycznia 2021 r. 

 • Język polski  PP - godz. 9.00
 • Biologia PR - godz. 14.00

22 stycznia 2021 r. 

 • Matematyka PP - godz. 9.00
 • Historia PR - godz. 14.00 

25 stycznia 2021 r.

 • Język angielski/Język niemiecki PP - godz. 9.00
 • Język angielski PR - godz. 14.00

26 stycznia 2021 r.

 • Język polski PR - godz. 9.00
 • Chemia PR - godz. 14.00

27 stycznia 2021 r. 

 • Matematyka PR - godz. 9.00
 • Wiedza o społeczeństwie PR -  godz. 14.00

28 stycznia 2021 r. 

 • Geografia PR - godz. 9.00
 • Fizyka PR -  godz. 14.00

29 stycznia 2021 r. 

 • Język niemiecki PR - godz. 9.00

Modele odpowiedzi oraz panel do wprowadzenia wyników będą udostępniane sukcesywnie od dnia 25 stycznia [godz. 14:00].

28 lutego 2021 r.

Zakończenie przyjmowania wyników.

16 marca 2021 r.

Opublikowanie ogólnopolskich wyników diagnozy PRZED MATURĄ

Umowa o powierzeniu przetwarzania danych osobowych

Aby szkoła mogła przystąpić do programów diagnostycznych, konieczne jest zawarcie z Nową Erą umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych. Dwa egzemplarze wypełnionej umowy należy odesłać na adres:

NOWA ERA
Centrum Kontaktu
83-010 Straszyn
ul. Spacerowa 50

Po zarejestrowaniu podpisanej umowy przez Nową Erę, dyrektor szkoły może złożyć skutecznie zamówienie odpowiedniej diagnozy egzaminacyjnej.

Zobacz także