Jak złożyć zamówienie dotacyjne

Dotacja celowa na podręczniki 2020/2021

W 2020 r. szkoły podstawowe ponownie mogą otrzymać dotację celową na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów. Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dofinansowanie wynosi:
1. na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: 75 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
2. na materiały ćwiczeniowe: w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
3. na podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:
a) 140 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
b) 180 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
c) 250 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII;
4) materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Dotacja na podręczniki

Obecnie zakup podręczników w szkole podstawowej finansowany jest z budżetu państwa. Zasady finansowania określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z Ustawą kwoty dotacji na podręczniki są następujące:

  • Klasa 1: 75 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
  • Klasa 2: 75 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
  • Klasa 3: 75 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
  • Klasa 4: 140 zł
  • Klasa 5: 180 zł
  • Klasa 6: 180 zł
  • Klasa 7: 250 zł
  • Klasa 8: 250 zł

Dotacja na podręczniki do poszczególnych klas odnawiana jest co 3 lata. Każdego roku szkoły mogą jednak otrzymać dofinansowanie na zakup zeszytów ćwiczeń. Dotacja na materiały ćwiczeniowe wynosi 50 zł w klasach 1–3 oraz 25 zł w klasach 4–8. Kwoty dotacji są powiększane o wskaźniki dotyczące niepełnosprawności uczniów. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dyrektor szkoły składa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz także