Jak złożyć zamówienie dotacyjne

Dotacja celowa na podręczniki 2022/2023

W 2022 r. szkoły podstawowe ponownie mogą otrzymać dotację celową na podręczniki i materiały edukacyjne dla uczniów. Zgodnie z art. 55 ust. 5 Ustawy z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych dofinansowanie wynosi:

 1. na podręczniki do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu danego języka obcego nowożytnego lub materiały edukacyjne: 90 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 2. na materiały ćwiczeniowe: w kwocie do wysokości 50 zł na ucznia – w przypadku klas I–III;
 3. na podręczniki lub materiały edukacyjne, w kwocie do wysokości:
  a) 168 zł na ucznia – w przypadku klasy IV,
  b) 216 zł na ucznia – w przypadku klasy V i VI,
  c) 300 zł na ucznia – w przypadku klasy VII i VIII;
 4. materiały ćwiczeniowe w kwocie do wysokości 25 zł na ucznia – w przypadku klas IV–VIII.

Dotacja na podręczniki

Obecnie zakup podręczników w szkole podstawowej finansowany jest z budżetu państwa. Zasady finansowania określa Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zgodnie z Ustawą kwoty dotacji na podręczniki są następujące:

 • Klasa 1: 90 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
 • Klasa 2: 90 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
 • Klasa 3: 90 zł (nauczanie zintegrowane + języki obce)
 • Klasa 4: 168 zł
 • Klasa 5: 216 zł
 • Klasa 6: 216 zł
 • Klasa 7: 300 zł
 • Klasa 8: 300 zł

Dotacja na podręczniki do poszczególnych klas odnawiana jest co 3 lata. Każdego roku szkoły mogą jednak otrzymać dofinansowanie na zakup zeszytów ćwiczeń. Dotacja na materiały ćwiczeniowe wynosi 50 zł w klasach 1–3 oraz 25 zł w klasach 4–8. Kwoty dotacji są powiększane o wskaźniki dotyczące niepełnosprawności uczniów. Wniosek o udzielenie dotacji celowej dyrektor szkoły składa do właściwej jednostki samorządu terytorialnego.

Zobacz także