Do dzieła! 7

Podręcznik do plastyki dla klasy siódmej szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 903/4/2020/z1
Autorzy: Marta Ipczyńska, Natalia Mrozkowiak

Nowa edycja 2020–2022.
Podręcznik „Do dzieła!” dla klasy siódmej szkoły podstawowej w przystępny sposób zaznajamia z najnowszymi dziedzinami twórczości artystycznej i kształci umiejętność omawiania dzieł sztuki.

  • Ułatwia zrozumienie zagadnień poprzez starannie dobrane reprodukcje dzieł sztuki.
  • Prezentuje treści przedmiotowe w sposób dostosowany do możliwości percepcyjnych współczesnych uczniów – za pomocą schematów, tabel, wypunktowań i czytelnych zestawień.
  • Zachęca do podejmowania działań twórczych, zwłaszcza związanych z obserwacją natury, dzięki różnorodnym ćwiczeniom plastycznym.
  • Proponuje działania twórcze dostosowane do realiów szkolnych i do zainteresowań uczniów w klasie 7.
  • Rozwija ciekawość sztuki i umiejętność dostrzegania nowych zjawisk artystycznych za pomocą informacji: Ciekawi sztuki, Sztuka wokół nas oraz Między sztukami i epokami.
  • Problemowo i w porządku chronologicznym zapoznaje z dziejami sztuki dzięki stronom Poznaję i zwiedzam.
  • Inspiruje do działań interdyscyplinarnych i pracy zespołowej w ramach projektu.