Dzienniczek ucznia

Dzienniczek ucznia

Klasy 1–3

„Dzienniczek ucznia” to wygodne narzędzie usprawniające komunikację na linii nauczyciel–rodzic oraz umożliwiające dziecku samoocenę. 

  • Dostarcza rodzicowi wiedzy na temat zachowania dziecka dzięki wyodrębnieniu 12 obszarów, w których przejawia się rozwój zachowań i postaw dziecka.
  • Karty samooceny ułatwiają uczniom tworzenie obiektywnego obrazu swoich możliwości, wpływają na kształtowanie i rozwijanie dojrzałości społecznej, emocjonalnej i etycznej. Ich wypełnianie ułatwia dziecku funkcjonowanie w grupie rówieśniczej, budowanie właściwych relacji z rówieśnikami i nauczycielami oraz wpływa na zrozumienie norm moralnych.
  • Korzystanie z Dzienniczka jest wygodne i nie zabiera wiele czasu.
  • Można w nim także znaleźć praktyczne informacje przydatne w trakcie całorocznej nauki (kalendarzyk szkolny), miejsce na korespondencję z rodzicami i szablony informacji o wycieczkach i zebraniach.