Dziennik zajęć

Dziennik zajęć

„Dziennik zajęć” to publikacja do dokumentowania zajęć dydaktyczno-wychowawczych, niezbędna w pracy każdego nauczyciela.

  • Zgodny z rozporządzeniem dotyczącym prowadzenia dokumentacji w placówkach pedagogicznych – zawiera wszystkie wymagane i niezbędne rubryki
  • Zawiera m.in. ramowy rozkład dnia, dzienny zapis pracy dydaktyczno-wychowawczej, dane dzieci i opiekunów, wykaz uczęszczania na zajęcia, zestawienia frekwencji, wycieczki.
  • Wygodny i praktyczny dzięki przejrzystemu i sprawdzonemu układowi
  • Zapewnia komfort użytkowania dzięki trwałej, sztywnej oprawie.