Dziennik zajęć edukacji wczesnoszkolnej

Dziennik zajęć edukacji wczesnoszkolnej

„Dziennik zajęć edukacji wczesnoszkolnej” opracowano zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami. W dzienniku zapisywane są oceny bieżące, zgodnie z przyjętymi w szkole zasadami oceniania, i oceny klasyfikacyjne na koniec roku szkolnego.

  • W dzienniku wyszczególniono: tygodniowy plan zajęć, wycieczki, ważne wydarzenia z życia klasy, tematyka zebrań i spotkań indywidualnych, dane osobowe rodziców, informacje dodatkowe o uczniach, obserwacja osiągnięć uczniów w zakresie poszczególnych edukacji, roczna ocena opisowa, zestawienie frekwencji.