| KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3 |

DZIENNIKI ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH W KLASACH 1-3 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Miło nam przedstawić Państwu DZIENNIK ZAJĘĆ ZINTEGROWANYCH. Dziennik został opracowany zgodnie z obecnie obowiązującymi rozporządzeniami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania: w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji; w sprawie warunków i sposobów oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania egzaminów w szkołach; w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów.

Nasza propozycja umożliwia dostosowanie formy dziennika do indywidualnych potrzeb szkoły i nauczyciela. Wydrukowanie wybranych stron pozwala również na tworzenie notatnika uzupełniającego istniejącą już w placówce dokumentację.

| KLASA 1 | KLASA 2 | KLASA 3 |
 
Strona główna  | Pracuj z nami  | Wyszukiwarka numerów dopuszczenia  | Kontakt
Regulamin księgarni  | Biuletyn Internetowy  | Archiwum magazynów dla nauczycieli  | Polityka plików cookies