Dziś i jutro. Część 1

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 77/1/2009/2015
Autorzy: Iwona Janicka, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro. Część 1” to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, który w przyjaznej formie przedstawia informacje dotyczące najbliższego otoczenia człowieka oraz jego udziału w życiu społecznym, państwowym i gospodarczym.

  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
  • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
  • Kształci aktywną postawę obywatelską poprzez różnorodne ćwiczenia.
  • Rozwija umiejętności niezbędne na egzaminie gimnazjalnym za pomocą Testów zamieszczonych po każdym rozdziale.
  • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki Podsumowaniom.