Dziś i jutro. Część 2

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum

Nr dopuszczenia: 77/2/2010/2015
Autorzy: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro. Część 2” to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla gimnazjum, który w przyjaznej formie przedstawia informacje dotyczące ustroju państwa, samorządu oraz relacji międzynarodowych, a także zagadnienia związane z edukacją, pracą i działalnością gospodarczą.

  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych.
  • Ułatwia nauczanie wiedzy o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
  • Kształci aktywną postawę obywatelską poprzez różnorodne ćwiczenia.
  • Rozwija umiejętności niezbędne na egzaminie gimnazjalnym za pomocą Testów zamieszczonych po każdym rozdziale.
  • Ułatwia samodzielne powtórki dzięki Podsumowaniom.