Dziś i jutro

Dziś i jutro

Książka Nauczyciela do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Książka Nauczyciela „Dziś i jutro” zawiera materiały dydaktyczne zgodne z wymogami nowej podstawy programowej, przydatne w codziennej pracy nauczyciela uczącego przedmiotu wiedza i społeczeństwo w szkole podstawowej.

  • Pomaga przygotować ciekawe lekcje dzięki scenariuszom zawierającym propozycje wykorzystania metod aktywizujących.
  • Umożliwia kształcenie umiejętności za pomocą dużej liczby zadań polegających na analizie materiałów źródłowych. Ćwiczenia znajdują się m.in. w kartach pracy.
  • Usprawnia proces przygotowania dokumentacji.
  • Ułatwia sprawdzanie wiedzy uczniów z zastosowaniem przykładowych testów opracowanych w wersjach dla grup A i B.

Zobacz także