Dziś i jutro

Podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej

Nr dopuszczenia: 874/2017
Autorzy: Iwona Janicka, Arkadiusz Janicki, Aleksandra Kucia-Maćkowska, Tomasz Maćkowski

„Dziś i jutro” to podręcznik do wiedzy o społeczeństwie dla szkoły podstawowej, który w przystępnej formie przedstawia informacje dotyczące zagadnień społecznych, ustroju Rzeczypospolitej, samorządu terytorialnego, praw człowieka i spraw międzynarodowych. 

  • Wzbudza zainteresowanie przedmiotem za pomocą atrakcyjnych rozwiązań graficznych: ilustracji, infografik i schematów.
  • Ułatwia nauczanie przedmiotu wiedza o społeczeństwie i realizację podstawy programowej dzięki czytelnemu układowi treści.
  • Kształtuje aktywną postawę obywatelską poprzez różnorodne ćwiczenia zamieszczone po każdym temacie.
  • Rozwija umiejętność pracy ze źródłami za pomocą ćwiczeń, testów i elementu Fakty i opinie.
  • Ułatwia samodzielne powtarzanie wiadomości poprzez Podsumowania po każdym rozdziale.
  • Umożliwia pracę z Konstytucją RP dzięki zamieszczeniu tekstu ustawy zasadniczej na końcu publikacji.