Dzisiaj w Szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne.

Dzisiaj w Szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne.

Pewny Start.

Autorzy: Aneta Pliwka, Katarzyna Radzka

„Pewny start. Dzisiaj w szkole. Zabawy matematyczne. Plansze magnetyczne” to zestaw pomocy dydaktycznych przeznaczonych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym oraz znacznym, które koncentrują się na kształtowaniu kompetencji matematycznych.

Plansze magnetyczne wielokrotnego użytku sprawdzają się podczas zajęć, których celem jest przekazanie uczniom wiedzy związanej ze światem liczb oraz działań w podstawowym zakresie. W zestawie znajdują się:

  • 1 plansza ćwiczeniowa z drzewem,
  • 4 plansze z magnesami prezentującymi m.in. owoce, warzywa, znaki matematyczne, cyfry oraz postacie Oli i Adama, bohaterów serii „Dzisiaj w szkole”,
  • 30 kart o 3 poziomach trudności – zostały oznaczone kolorami i cyframi dla ułatwienia doboru.

To komplet materiałów, który pozwala w obrazowy sposób, w atmosferze zabawy, omówić rozmaite zagadnienia matematyczne, takie jak:

  • klasyfikowanie elementów,
  • wykluczanie ze zbiorów i tworzenie ich,
  • układanie serii przedmiotów lub liczb,
  • rozumienie stosunków przestrzennych i określanie stron na płaszczyźnie,
  • przeliczanie elementów w zbiorze,
  • dobieranie liczby do wzoru,
  • wykonywanie prostych działań matematycznych, w tym działań na zbiorach.

Karty mogą zostać również wykorzystane do pracy nad umiejętnością koncentracji uwagi, spostrzegawczości, koordynacji ruchowo-wzrokowej oraz do ćwiczenia pamięci.

Nauczyciele mogą również korzystać z szeregu innych materiałów dydaktycznych z cyklu „Dzisiaj w szkole”.