Multibook

Elektroniczne wersje podręczników przygotowano do edukacji wczesnoszkolnej kl. 1-3, języka polskiego, języka angielskiego, historii, matematyki, przyrody i plastyki w kl. 4-7 oraz języka niemieckiego i angielskiego w kl. 7-8.
Wyświetlane na tablicy multimedialnej, pomagają wciągnąć w wir zajęć uczniów najmłodszych i tych nieco starszych.

NOWOŚĆ! Rozszerzamy bazę elektronicznych podręczników.

Udostępniliśmy Multibooki dla klas 8 z przedmiotów, takich jak: biologia, chemia, fizyka, geografia, historia, język polski, matematyka. Zawarte w nich zasoby multimedialne, dostosowane do percepcji współczesnych uczniów, stanowią atrakcyjne wsparcie podczas zajęć lekcyjnych oraz pomagają w rozbudzaniu zainteresowania przedmiotem.

Szkoła podstawowa 1-3

Szkoła podstawowa 4-8

Multiteka

Biblioteka multimedialnych zasobów dla klas 7 i 8, które można pogrupować zgodnie z konspektem lekcji.
Multiteki zostały przygotowane do chemii, geografii, fizyki i plastyki.
Ułatwiają wizualizowanie ważnych zagadnień i sprzyjają zainteresowaniu młodzieży tematem.

Szkoła podstawowa 7-8

ONEbook +

ONEbook + Twój asystent lekcji to innowacyjne oprogramowanie to tablic interaktywnych wspierające pracę anglistów i germanistów
w nauczaniu w szkole i w czasie nauki zdalnej. ONEbook + to odpowiedź na szybko postępujące zmiany w edukacji i potrzeby współczesnych uczniów.

Szkoła podstawowa 1-8

Multimedia Nowej Ery

inspirują

aktywizują

rozbudzają ciekawość

skupiają uwagę

Zobacz także