Multibooki – wybrane zasoby

Nauczyciele języka polskiego, historii, matematyki, przyrody i plastyki w klasie 4 i 5 będą mogli korzystać podczas lekcji z atrakcyjnych materiałów prezentacyjnych. Dostępne w portalu dlanauczciela.pl multibooki będą zawierały cyfrowe pomoce dydaktyczne, dostosowane do wymagań nowej podstawy programowej. Wystarczy komputer i tablica multimedialna, aby lekcja była dla uczniów przygodą. 

Edukacja wczesnoszkolna: Pisanie litery A

Język polski: Dzieci królewskie w malarstwie

Język polski: Co przynosi szczęście?

Historia: Krzyżacy

Matematyka: Różne bryły

Matematyka: Porównywanie ułamków

Przyroda: Układ krwionośny

Przyroda: Wędrówka Słońca

Plastyka: Obrazy w czystych barwach

Multiteki – wybrane zasoby

Od początku roku szkolnego 2018/2019 nauczyciele języka polskiego, historii, biologii, chemii, fizyki, geografii i plastyki w klasach 7 i 8 będą mogli korzystać z przedmiotowych bibliotek zasobów multimedialnych skorelowanych z podręcznikami. Multiteki będą dostępne w portalu dlanauczyciela.pl.

Język polski: Canaletto, Widok Warszawy...

Historia: Jan Matejko, Bitwa pod Grunwaldem

Biologia: Przestrzenna organizacja komórki

Biologia: Wymiana i transport gazów

Chemia: Ustalanie budowy atomu tlenu

Chemia: Równanie reakcji spalania magnezu

Chemia: Spalanie węgla, siarki i magnezu w tlenie

Geografia: Powstawanie klifu

Fizyka: Energia wewnętrzna

Fizyka: Prawo Archimedesa

Fizyka: Zrywanie nici

Fizyka: Od czego zależy prędkość spadania ciał?

Plastyka: Eksperyment z pompą powietrzną