Geh aufs Ganze! Jak odblokować ucznia i wspierać jego przygotowania do egzaminu maturalnego?

Jak przygotować ucznia do egzaminu maturalnego?

Każdy nauczyciel stoi przed wyborem, które materiały wybrać dla swoich uczniów, aby w sposób sensowny i efektywny wyposażyć ich w umiejętności kluczowe (szeroko rozumiane). Sensownie dobrane pomoce czynią cuda, wstrzelenie się w zainteresowania ucznia to klucz do sukcesu, a efektywnie wykorzystany czas na lekcji (i poza nią) to otwarta furtka. O tym, jakie działania może podjąć nauczyciel, opowiem podczas webinaru "Geh aufs Ganze! W jaki sposób odblokować ucznia i wspierać jego przygotowania do egzaminu maturalnego (i nie tylko do niego)?"